Ngày 19/8/2016, Đảng ủy Phường 13 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tham dự có đồng chí Võ Văn Đức, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc. Tại buổi sinh hoạt, đã có nhiều phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự việc và nói lên những thực trạng hiện nay như: chưa phát huy tốt vai trò của đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ chủ yếu triển khai công việc cấp trên giao, có nơi việc chuẩn bị nội dung còn sơ sài; chưa thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, chỉ có ý kiến của Bí thư, lãnh đạo, đa số các đảng viên khác chỉ lắng nghe, không có ý kiến và hoàn toàn nhất trí theo ý kiến chủ trì…
Để khắc phục thực trạng trên, đa số ý kiến thống nhất cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn thường xuyên, định hướng thêm cho chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Hội nghị đã đề xuất các giải pháp cụ thể, trong đó, xác định Bí thư có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt cần bám sát tình hình thực tế, có trọng tâm, tránh dàn trải, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; đẩy mạnh phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, gợi ý thảo luận, phát biểu ý kiến của đảng viên trong sinh hoạt với tinh thần đoàn kết, đấu tranh xây dựng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Đức đề nghị ngay sau hội nghị Đảng ủy tổng hợp các ý kiến, các giải pháp đã nêu, tổ chức họp phân tích thực trạng, nguyên nhân và thống nhất trong Ban Chấp hành về quan điểm, nội dung thực hiện, từ đó có Thông báo kết luận về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ, để làm cơ sở đánh giá hiệu quả thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ cần quan tâm đến việc nói phải đi đôi với làm trên cơ sở giải quyết các kiến nghị của đảng viên, của Nhân dân; đồng thời tăng cường công tác nêu gương, tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt.

leftcenterrightdel