Ngày 6/5, Ban Dân vận Quận ủy và UBND Quận 3 đã ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026, Chương trình liên tịch công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 và phát động đăng ký thực hiện mô hình “Việc có ý nghĩa giúp dân” gắn với nội dung “5 không” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Nam, Phó bí thư Thường trực Quận ủy; Võ Văn Đức, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Trần Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy;  Huỳnh Gia Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3… và các trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận 3, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 12 phường.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Quận ủy đã triển khai các nội dung trọng tâm của chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy và UBND Quận 3 giai đoạn 2022 – 2026. UBND quận trình bày nội dung trọng tâm Chương trình phối hợp về công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 giai đoạn 2021 - 2025; triển khai nội dung trọng tâm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận và thực hiện dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận năm 2022.

Ngoài ra, UBND quận đã phát động các phòng chuyên môn và UBND 12 phường đăng ký thực hiện các mô hình “Việc có ý nghĩa giúp dân”. Theo đó, các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND quận đã đăng ký thực hiện các mô hình “Hỗ trợ, cung cấp ngay các văn bản về bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, nâng lương của cán bộ, công chức, viên chức cho tổ chức và cá nhân liên quan bằng file điện tử”; triển khai, hướng dẫn “Phần mềm ứng dụng quản lý chủ nguồn thải trong công tác thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt” trên địa bàn quận; tiếp tục thực hiện mô hình cấp đăng ký thành lập hộ kinh doanh liên thông cấp mã số thuế trong 4 giờ làm việc, không để hồ sơ trễ hạn, không để xảy ra khiếu nại đối với việc cấp đăng ký hộ kinh doanh; phối hợp vận động kinh phí xây dựng, sửa chữa hoàn thiện 3 căn nhà cho người có công với cách mạng… Ủy ban nhân dân 12 phường đăng ký tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày đối với 5 thủ tục hành chính (Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với trường hợp cư trú tại địa phương, không cần xác minh; Cấp bản sao trích lục hộ tịch; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; Đăng ký khai tử và Khai báo tạm trú cho người nước ngoài cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh bằng phiếu khai báo tạm trú tại công an phường). Các công trình này sẽ được đẩy mạnh thực hiện trong tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” và tiếp tục đến hết năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam đề nghị trong 5 năm tới, Ban Dân vận Quận ủy, UBND quận và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí cũng lưu ý, chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công đân, đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân, của tổ chức. Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc quận và 12 phường phải tăng cường dân chủ và mở rộng dân chủ trên mọi lĩnh vực hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia giám sát cơ quan hành chính nhà nước các cấp... Đặc biệt, phải quyết tâm thực hiện hiệu quả mô hình “Việc có ý nghĩa giúp dân” đã đăng ký thực hiện, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của TPHCM về công tác xây dựng chính quyền “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

leftcenterrightdel
 

Hà Hiền - Ban Dân vận Quận ủy