Kết luận số 04/KL-TT ngày 22 tháng 10 năm 2022 của Chánh thanh tra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính tại Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 3.

Văn bản đính kèm:

Kết luận số 04/KL-TT ngày 22 tháng 10 năm 2022 của Chánh thanh tra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính tại Đội Quản lý Trật tự Đô thị Quận 3.

Thanh Tra Quận 3