Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2017 Ủy Ban Nhân Dân Phường 13 Quận 3 kết hợp với công ty Chumani Việt Nam thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền- tuyên truyền phổ biến Luật bảo vệ người tiêu dùng.
      Buổi tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh phong trào tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn phường 13. Khuyến khích, kêu gọi sự hỗ trợ và phối hợp của các thành phần kinh tế tham gia cùng với Ủy ban nhân dân phường trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.Tăng cường mối quan hệ hợp tác, gắn kết giữa cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước địa phương.

leftcenterrightdel
Báo cáo viên buổi tuyên truyền là
Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Báo cáo viên pháp luật Quận 3