Ngày 17/8/2016, Phòng Y tế Quận 3 đã tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho Trưởng Ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình 14 Phường, Trưởng Trạm y tế 14 Phường và chuyên trách Dân số - kế hoạch hóa gia đình 14 Phường.
Đến tham dự lớp tập huấn có Ông Trần Văn Trị - Bác sĩ chuyên khoa II – Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Thành Phố và cũng là báo cáo viên của lớp tập huấn.
Tại buổi tập huấn Ông Trần Văn Trị - Bác sĩ chuyên khoa II – Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Thành Phố đã giới thiệu một số chính sách của Đảng và Nhà nước Dân số - kế hoạch hóa gia đình, chức năng nhiệm vụ của cán bộ làm công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình và Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành về Dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Kết thúc lớp tập huấn Ông Trần Văn Trị nêu lên những tồn tại hiện nay: Cán bộ DS-KHHGĐ kiêm nhiệm thêm công tác khác, chưa quản lý thu thập thông tin của CTV, lực lượng CTV biến động nhiều, khó khăn trong quản lý, số liệu quản lý chênh lệch nhân khẩu so với thống kê còn cao, thông tin biến động: trẻ sinh, bà mẹ mang thai, người chết, BPTT, … cập nhật chưa đầy đủ.
Ông đề nghị UBND phường quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ, Phối hợp thống kê giảm chênh lệch số nhân khẩu, số trẻ sinh, nâng cao chất lượng, tăng tính chính xác của thông tin, phục vụ kịp thời, nhanh chóng các nhu cầu điều hành, quản lý.
Qua việc tổ chức lớp tập huấn đã trang bị những kỹ năng, kiến thức và chủ trương chính sách về công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel