Phường 13, Quận 3 là một phường thuộc Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Phường 13 có diện tích 0,15 km², dân số năm 1999 là 16211 người,[1] mật độ dân số đạt 108073 người/km².