Sáng ngày 3/3, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272 (Võ Thị Sáu), hơn 150 đại biểu gồm 70 đại biểu chính thức là hội viên Hội LHTN Việt Nam  phường 7 và 70 đại biểu khách mời là đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố và  24 quận (huyện), Quận ủy – UBND quận 3 và phường 7 đã tham dự Đại hội đại biểu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường 7 lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 (đơn vị làm điểm cấp thành phố và cấp quận).

      Đại hội đã đánh giá tình hình công tác thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam phường 7 nhiệm kỳ 2019 - 2024; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào thanh niên của phường nhiệm kỳ 2019 - 2024; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ủy ban Hội phường nhiệm kỳ 2014 – 2019 và hiệp thương Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới cùng đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam quận 3 lần thứ VII nhiệm kỳ 2019 – 2024.

      Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn An Minh, QUV, Bí thư Đảng ủy phường 7 chỉ đạo: Đại hội tập trung nghiên cứu giải pháp để đổi mới các hình thức và mở rộng diện tập hợp thanh niên, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động đối với các thanh niên dân tộc, tôn giáo; đổi mới nội dung hoạt động phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”; Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các công trình, phần việc cụ thể để có thêm nhiều gương điển hình tiên tiến, thanh niên sống đẹp, người con hiếu thảo.., dùng chính gương thanh niên tác động đến thanh niên… để xây dựng nên diện mạo, hình ảnh hiện đại của thanh niên phường 7. Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên phường 7 phải có bản lĩnh, biết vận dụng chiếm lĩnh những công cụ thông tin hiện đại (như mạng xã hội) trở thành những hình thức tuyên truyền của Đoàn – hội trong thanh niên và xã hội. Chú trọng đổi mới hoạt động của hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của thanh niên. Các phong trào phải xuất phát từ thanh niên, của thanh niên, vì thanh niên và gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đồng thời thực sự là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tăng cường khả năng và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đặc biệt là ở chi hội.