Thường trực Ủy ban nhân dân Quận cùng các ban ngành, đoàn thể tiếp đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật cũng như công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra của Ủy ban nhân dân Quận 3 về việc đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận. Qua báo cáo và ý kiến đề xuất những thuận lợi cũng như khó khăn của các đơn vị, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Đoàn Giám sát- Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố đề cao những kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân Quận 3 trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo các đơn vị năm 2017 và những năm tiếp theo cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao ý thức tự giác của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nâng cao trách nhiệm của Ban quản lý các chợ, quyết liệt xử lý các cơ sở sử dụng hóa chất trong việc chế biến thực phẩm, nhất là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn Quận.

 

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố.

Quốc Dũng – Văn phòng