Ngày 21.3.2017, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã đến khảo sát tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận và Hội đồng nhân dân các Phường thuộc Quận. Đoàn khảo sát của Thành phố do ông Phạm Đức Hải – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng đoàn. Thành phần tham dự cấp Quận gồm có Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQVN Quận, Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng 02 Ban Hội đồng nhân dân 14 Phường thuộc Quận.

      Tại buổi khảo sát, Thường trực Hội đồng nhân dân Quận, Phường đã nêu những kết quả đạt được trong hoạt động Hội đồng nhân dân từ đầu nhiệm kỳ đến nay như công tác tổ chức các kỳ họp thường lệ đảm bảo theo Luật định, hoạt động giám sát, khảo sát sâu, rộng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, các đại biểu Hội đồng nhân dân đảm bảo hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp để tiếp xúc, lắng nghe ghi nhận những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý giải quyết. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động Quận, Phường cũng còn những khó khăn, vướng mắc nhất định nhất là trong công tác thẩm tra, giám sát của hai Ban HĐND cấp Phường.

      Qua buổi làm việc, Đoàn khảo sát Hội đồng nhân dân Thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được của Hội đồng nhân dân Quận, Phường và có những kiến nghị, đề xuất đối với Hội đồng nhân dân Quận, Phường tiếp tục phát huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân Quận, Phường, chú trọng đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường công tác giám sát, tiếp tục tập huấn công tác Hội đồng nhân dân cho các đại biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp Quận, Phường.

Trần Tuyết