Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BPC ngày 1/9/2016 của Ban Pháp chế HĐND quận 3, ngày 3/11/2016, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND quận do đồng chí Đoàn Thanh Hải, UVBTV Quận ủy, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn cùng các thành viên của Ban Pháp chế; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam quận 3 đã tiến hành giám sát tại Tòa án nhân dân quận 3.

      Qua hoạt động giám sát, Đoàn đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế của Tòa án; nhất là đánh giá tỷ lệ án bị hủy, sửa, án tạm đình chỉ, công tác cải cách hành chính tư pháp, những thiếu sót tồn tại và phương hướng khắc phục của ngành Tòa án trong thời gian tới.

      Qua đợt giám sát Đoàn giám sát nhận thấy hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân Quận đã thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật, việc xét xử đảm bảo tính nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự; bên cạnh đó, Đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của Tòa án nhân dân quận, tuy số lượng đội ngũ thẩm phán còn thiếu nhưng phải giải quyết số lượng án rất lớn, qua đó cho thấy sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, giải quyết án.

      Đồng thời, Đoàn giám sát có một số kiến nghị với đơn vị như: tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế, thực hiện tốt mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” và Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, giảm đến mức thấp nhất án hủy, án sửa nhất là do lỗi chủ quan; sớm đưa ra xét xử các vụ án tạm đình chỉ.

 

Trần Phương