Thông tin về hoạt động đầu tư 13 Tháng Mười Hai 2018 5:44:57 CH
Quyết định số 182/QĐ-UBND Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2018 Đợt 1  (21/03/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định số 127/QĐ-UBND "Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2017 (Đợt 5)"  (26/01/2018)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định 99/QĐ-UBND "Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2017" (Đợt 2)  (03/05/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định số 12/QĐ-UBND "Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2017 (Đợt 1)"  (17/01/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định số 07/QĐ-UBND "Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2016 (Đợt 6)"  (17/01/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Quyết định số 519/QĐ-UBND "Về công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2016 (đợt 5)"  (04/01/2017)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Về giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 (Đợt 3)  (11/08/2016)
Quyết định số: 247/QĐ-UBND ngày 15/7/2016
Về giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 (Đợt 2)  (11/08/2016)
Quyết định số: 118/QĐ-UBND ngày 27/4/2016
Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 (Đợt 1)  (25/04/2016)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Kế hoạch số 205/KH-UBND Về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020  (04/04/2016)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
7
0
8
2
6
1
Tìm kiếm