Quy hoạch sử dụng đất năm 2015 13 Tháng Mười Hai 2018 6:11:25 CH
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 3  (03/12/2015)
Quyết định số 5579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 02/11/2015 "Về việ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của Quận 3" - Tải File toàn văn tại đây
Thông báo số 176/TB-UBND "Về tiếp thu và giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân đối với danh mục các công trình, dự án (Bổ sung) đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn Quận 3"  (27/04/2015)
Thông báo số 176/TB-UBND Tải file đính kèm Kế hoạch sử dụng đất năm 2015
Kế hoạch sử dụng đất năm 2015  (20/04/2015)
  
- Thông báo số 107/TB-UBND "Về việc tiếp thu và giải trinh ý kiến đóng góp của nhân dân đối với danh mục các công trình, dự án đưa vào Kế hoạch sử dụng dất năm 2015 trên địa bàn Quận 3" - Tải file đính kèm - Công văn số 169/UBND "Về việc công khai lấy ý kiến nhân dân đối với danh mục các công trình, dự án đưa ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
7
0
8
3
2
5
Tìm kiếm