Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở triển khai nghiêm túc và bài bản, phát huy được sức mạnh nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền quận 3 trong sạch, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhiều nét mới phong phú, đa dạng trong hoạt động đã đem lại những kết quả tích cực như “Ngày hội hiến đất mở rộng hẻm”, mô hình “Cơ sở tôn giáo gắn với hộ nghèo, cận nghèo”, “Blouse trắng nghĩa tình”, “Phát huy giá trị nghĩa tình”, “Công nhân đường phố phòng chống tội phạm”. Nhiều mô hình tuyên truyền, vận động mới được Quận uỷ triển khai như thành lập trang Facebook “Dân vận Quận Ba” và trang Fanpage “Vì Quận Ba xanh, sạch, thân thiện với môi trường” nhằm tuyên truyền các hoạt động, công tác dân vận trên địa bàn quận. Đã có 1.019 tập thể và 9.367 cá nhân đăng ký mô hình thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 gắn với nội dung “5 không” của Ban Dân vận Thành uỷ phát động.

Dịp này, Ban Dân vận Quận uỷ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 37 tập thể và 100 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 (trong đó có 9 điển hình cá nhân là chức sắc, chức việc tôn giáo); tuyên dương 32 cá nhân cán bộ Dân vận tiêu biểu (giai đoạn 2015 – 2020) và 32 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân vận của quận; khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” năm 2020, các đơn vị đạt thành tích trong hội thi thiết kế đoạn phim thực hiện cuộc vận động người dân không xả rác ra đường, kênh rạch, hội thi thiết kế tập san, đoạn phim “Tự hào người cán bộ Dân vận” năm 2020.

leftcenterrightdel
 

Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2020

Toàn Nguyễn – Ban Dân vận