Tại buổi họp mặt, bà Huỳnh Thị Lam Tuyền, Trưởng phòng Y tế Quận 3 đã ôn lại ý nghĩa Ngày dân số thế giới 11/7 và thông tin kết quả thực hiện công tác Dân số – kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm. Qua đó, ngành Dân số Quận đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Ủy ban Nhân dân ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành nội dung trọng tâm trong lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình (tổng số trẻ sinh là 729 trẻ, trong đó con thứ 3 trở lên là 23 trẻ, tỷ lệ 2,9%; số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại là 12.453 người, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trung ương giao là 11.349 người); triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông - giáo dục dân số - kế hoạch hóa gia đình; triển khai đúng tiến độ các đề án, mô hình: tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình cho vị thành niên/thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, điểm tư vấn sức khỏe sinh sản – tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tư vấn chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Trong 6 tháng cuối năm 2017, ngành Dân số Quận tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2019.

Dịp này, bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình TPHCM đã phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, cũng như cập nhật những thông tin mới nhất về kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến các đại biểu.

leftcenterrightdel
 

Quang cảnh hội nghị

Hà Châu - TTVH