Chiều ngày 20/6, Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn Quận 3 đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp nhằm đánh giá đúng công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW Ban Bí thư và Thông tri số 17-TT/TU. Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tâm, Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban Ban chỉ đạo Quận; đồng chí Trương Trần Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo phụ trách quan hệ lao động hài hòa cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và xây dựng quan hệ lao động, hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn Quận.

Nhìn chung, công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định của quận 3 đã đạt được nhiều kết quả: vai trò, vị trí của công nhân, viên chức lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn được khẳng định và đánh giá cao; các ngành chức năng tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách cho người lao động đạt hiệu quả; tư vấn và hòa giải nhiều đơn thư khiếu nại của công nhân lao động đã góp phần giảm đơn thư khiếu nại ra tòa; hỗ trợ, chăm lo, trợ cấp khó khăn, học bổng cho công nhân lao động và con em người lao động, giúp an tâm công tác, tạo được mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp. Đặc biệt 10 năm qua, trên địa bàn Quận không xảy ra các vụ đình công, lãnh công; chỉ có 03 vụ tranh chấp, khiếu nại tập thể đối với chủ các doanh nghiêp và đều được Quận lãnh đạo, giải quyết kịp thời, giải quyết ngay những phát sinh không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trãi yêu cầu các cấp ủy cơ sở Đảng tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư, chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, các đoàn thể chính trị xã hội trong kiểm tra, giám sát, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, lao động; vận động công nhân lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vai trò làm chủ của người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về lao động cho công nhân - người lao động; vận động các chủ doanh nghiệp hỗ trợ chăm lo nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân - người lao động; tăng cường phối hợp đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, đặc biệt là việc giao kết hợp đồng, thoả ước lao động tập thể, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, chế độ lương, thưởng, khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các vi phạm vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Nguyễn Văn Trãi phát biểu kết luận hội nghị

leftcenterrightdel
 

Đồng chí Phạm Minh Tâm phát biểu tại hội nghị

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy đã khen thưởng 7 tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giai đoạn 2008 - 2018.

Hà Hiền - Ban Dân vận Quận ủy