Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy tuy mới được triển khai, tổ chức thực hiện trong 9 tháng nhưng bước đầu đã tạo được sự đồng thuận cao của người dân; thúc đẩy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng môi trường sống; nhận thức của đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt qua các hành động, việc làm với nhiều phương thức, hình thức phong phú. Đặc biệt, nhiều mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường đã được hình thành, lan tỏa và từng bước phát huy hiệu quả như: chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn chủ đề “Một giây hành động - bảo vệ môi trường”, mô hình “Hợp tác xã vệ sinh liên đoàn”, “Nói không với chai, ly nhựa trong các cuộc họp”, “Cột điện nở hoa”, “Thu gom rác thải cồng kềnh”, “Phủ xanh tuyến hẻm”, “Tổ tự quản về vệ sinh môi trường”; việc các sư thầy, sơ, tín đồ trong các Tôn giáo trực tiếp tham gia và vận động nhân dân cùng thực hiện quét dọn vệ sinh đã góp phần cho đường phố trên địa bàn quận xanh hơn, sạch, đẹp, trật tự, mỹ quan hơn. Tuy nhiên kết quả trên chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng cũng như mong muốn của nhân dân và lãnh đạo các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Trọng Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia của người dân trên địa bàn trong thực hiện Cuộc vận động. Đồng chí nhấn mạnh: muốn phát triển kinh tế - xã hội của quận theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nhất thiết phải đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa Cuộc vận động trên địa bàn quận. Do đó, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức hơn nữa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện liên tục, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đã đề ra. Phải xác định thực hiện Cuộc vận động là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài, có lộ trình, giải pháp, bước đi cụ thể, không làm theo phong trào. Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất chủ trương mô hình “Quận không rác”, giao cho UBND quận nghiên cứu, tham mưu đề án trình Ban chấp hành Đảng bộ quận để chính thức triển khai thực hiện trong tháng 9/2019; đẩy mạnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác dân vận, quản lý Nhà nước, kiểm tra, xử lý. Phải xác định rõ chủ thể chính trong thực hiện Cuộc vận động là “người dân”, từ đó, tạo điều kiện cho người dân, Mặt trận, các đoàn thể, cơ quan liên quan phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và tuyên truyền, vận động, làm cho người dân hiểu rõ đây không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức Nhà nước, mà phải là Nhà nước và nhân dân cùng làm. Chỉ khi nào người dân đồng thuận, tự giác, tích cực thực hiện và đấu tranh trong thực hiện thì Cuộc vận động mới thật sự căn cơ và bền vững. Đặc biệt, cần quan tâm, kịp thời nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhất là cách làm “khác”; chú trọng gắn việc tổ chức phát động, thực hiện các hoạt động, phong trào bảo vệ môi trường với phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, các cuộc vận động, qua đó biểu dương, khen thưởng, giới thiệu, mô hình mới, cách làm hiệu quả trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường để lan tỏa, nhân rộng hơn nữa việc thực hiện trong cộng đồng.

Tại Hội nghị, hưởng ứng chủ trương xây dựng Đề án thực hiện mô hình “Quận không rác”, bước đầu đã có 7 cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đăng ký nội dung tham gia thực hiện.

Qua 9 tháng thực hiện, quận và phường đã xử lý dứt điểm 18 khu vực thường xuyên có rác đọng và chuyển hóa 1 khu vực ô nhiễm rác thải thành khu vui chơi thiếu nhi; giải quyết kịp thời 100% tin nhắn phản ánh của người dân liên quan các vấn đề về vệ sinh môi trường, qua đó xử phạt hành chính 39 trường hợp vi phạm. Quận đã lắp đặt mới 289 thùng rác công cộng, 4 nhà vệ sinh công cộng hiện hữu và thời gian tới sẽ tiếp tục lắp đặt thêm 9 nhà vệ sinh thông minh theo hình thức xã hội hóa. Qua triển khai thực hiện, đã có 31.129 bản cam kết (tổng số 33.717 hộ dân trên địa bàn quận) được ký và thực hiện với nội dung thỏa thuận thời gian thu gom rác, giữ gìn vệ sinh môi trường tuyến đường, khu dân cư; 100% hộ gia đình ký hợp đồng thu gom rác, trên 90%  hộ dân mặt tiền đường ký “Bản cam kết giữ gìn vệ sinh lòng, lề đường trước nhà”, qua đó góp phần kéo giảm đáng kể lượng rác cồng kềnh, vô chủ thu gom hàng ngày so với thời gian trước đây, bình quân giảm 0,450 m3/ngày.

leftcenterrightdel
 

Các cơ quan, đơn vị đăng ký hưởng ứng mô hình “Quận không rác”.

leftcenterrightdel
 

Mô hình “Cột điện nở hoa”.

leftcenterrightdel
 

Các sơ tham gia quét dọn vệ sinh đường phố.

leftcenterrightdel
 

Mô hình “Gạch sinh thái”.

leftcenterrightdel
 

Công trình “Phủ xanh tuyến hẻm”.

Chung Trần - Chuyên viên Ban Dân vận Quận ủy – 0909466335