Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Quyết định của Giám đốc công ty về công tác cán bộ. Sáng ngày 01 tháng 6 năm 2020, tại buổi chào cờ đầu tuần, trong không khí sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 02-HD/QU ngày 28/5/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về triển khai công tác cán bộ trong Đảng bộ Quận 3, Hội đồng thành viên Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Võ Văn Thắng (đảng viên, Kỹ sư - nhân viên Đội Dịch vụ Đô thị) giữ chức Đội phó Đội Dịch vụ Đô thị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 3.

Trong giai đoạn hiện nay, Công ty đang tiến hành song song hai nhiệm vụ quan trọng là: hoàn tất công tác cổ phần hóa và tổ chức thi đua sôi nổi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Việc kiện toàn tổ chức, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý công ty trong lúc này là hết sức cần thiết, đã thật sự góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Ban giám đốc công ty để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao./.

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Trường Phi - DVCI