Ngày 19/5, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 3 đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Trong năm 2019-2020 Đảng ủy đã tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách thiết thực, hiệu quả trên từng lĩnh vực công tác và đời sống người lao động; việc giới thiệu và nhân rộng các điển hình không chỉ tập trung trong đảng viên mà lan tỏa đến toàn thể người lao động, qua đó đã kịp thời cổ vũ, động viên mọi người phấn đấu rèn luyện, tích cực thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Dịp này, Đảng ủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 37 cá nhân điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quận ủy đã biểu dương 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình; Thành ủy đã biểu dương 1 tập thể điển hình là Đội Vệ sinh môi trường của Công ty.

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Trường Phi - DVCI