Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020, Giám đốc phối hợp cùng với Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020 (tổ chức gọn về thành phần, không quá 10 đại biểu) để tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2019, đề ra kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, đánh giá việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại Công ty, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019 và kết quả giải quyết các kiến nghị của tập thể lao động sau các cuộc đối thoại.

Đến dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Tường Vy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty.

Đây là dịp để các cán bộ, đoàn viên công đoàn hiến kế, trao đổi những tâm tư, nguyện vọng hoặc có kiến nghị với Giám đốc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty ngày càng phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã nghe Báo cáo công khai tài chính về việc trích, lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; Báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Thanh tra nhân dân.

Nhân dịp này, Giám đốc và Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty đã ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đồng thời phát động thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2020.

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020.

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Trường Phi - DVCI