Trong năm 2020, qua thực hiện phong trào, công tác dân vận của Đảng ủy đã thật sự góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Ban giám đốc. Phong trào thi đua Dân vận khéo đã động viên quần chúng, người lao động tích cực tham gia các hoạt động vì sự phát triển của công ty, lợi ích xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Dịp này, Đảng ủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 46 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác dân vận; giới thiệu 2 điển hình cá nhân để Quận ủy biểu dương năm 2020; tặng giấy khen 8 cá nhân đạt giải Hội thi Tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở năm 2020 (trong đó có một cá nhân đạt giải ba cấp quận).

leftcenterrightdel
 

Nguyễn Trường Phi - DVCI