Chi cục Thống kê Quận 3 sẽ tiến hành tổ chức triển khai công tác điều tra doanh nghiệp đến tất cả các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thời gian triển khai bắt đầu kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/5/2020.

Việc kê khai thông tin Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2020 sẽ thực hiện thống nhất trên Hệ thống trang tác nghiệp của Ngành Thống kê theo địa chỉ: thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn. Chi cục Thống kê Quận 3 sẽ cung cấp cho mỗi doanh nghiệp trên địa bàn quận một tài khoản đăng nhập và mật khẩu để vào chương trình qua điện thoại và địa chỉ mail của doanh nghiệp. Các đơn vị vào trang thông tin nói trên để thực hiện kê khai thông tin vào Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2020.

Các doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm cung cấp các thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp mình theo đúng yêu cầu của Phương án điều tra. Thông tin của doanh nghiệp gửi về cho cơ quan Cục Thống kê sẽ được bảo mật tuyệt đối theo quy định của Luật Thống kê.

Để nắm rõ nội dung chi tiết cần kê khai, các doanh nghiệp có thể truy cập vào địa chỉ như sau để được hướng dẫn cụ thể:

https://youtu.be/b4ISxd2dI7A

Trong quá trình kê khai các thông tin, các doanh nghiệp phối hợp với Chi cục Thống kê quận để kê khai chính xác, đầy đủ và kịp thời, góp phần vào việc xây dựng kinh tế - xã hội nói chung và phát triển cộng đồng doanh nghiệp Thành phố nói riêng.

Điện thoại Chi cục Thống kê Quận 3: 39349600, 39349602

Chi Cục Thống kê Quận 3