Mở đầu chương trình, các bạn trẻ đã xem một video clip về những tin tức nổi bật, thu hút nhiều sự quan tâm của thanh niên trong thời gian qua; sau đó trao đổi tình hình dư luận thanh niên nổi bật tại các cơ sở đoàn trên địa bàn.

Trong phần tập huấn, báo cáo viên đã trang bị thêm cho các bạn trẻ những kiến thức về sử dụng mạng xã hội tích cực, tránh tình trạng lạm dụng mạng xã hội, hiểu được ý nghĩa và hiệu quả của việc lan tỏa các tin tốt, câu chuyện đẹp, hạn chế chia sẻ các ý nghĩ tiêu cực… Bên cạnh đó, thông qua hoạt động nhóm, các bạn chia sẻ những suy nghĩ của mình về phương pháp khuyến khích đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội tích cực, các kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc, các trang thông tin uy tín, chính thống mà đoàn viên, thanh niên nên tiếp cận để tiếp nhận thông tin...

leftcenterrightdel
 

                                                                                           Quận Đoàn 3