Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 lần thứ XIII tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố lần thứ XI, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 23-NQ/QU của Quận ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, giảm ngập nước”, ngày 6/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3 phối hợp các đoàn thể tổ chức chương trình “Phân loại chất thải rắn tại nguồn” chủ đề “Một giây hành động – Bảo vệ môi trường”. Tham dự có bà Trần Thị Hường, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các ông bà trong Ban thường trực; đại diện  lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Phòng Giáo dục quận 3, các đoàn thể, Ban công tác Mặt trận khu phố. Trong chương trình diễn ra các nội dung hướng dẫn xử lý, phân loại vỏ hộp sữa giấy đã qua sử dụng tại trường học, gia đình, cơ quan, công sở, chung cư, hàng quán; ký kết liên tịch phối hợp giữa các đơn vị đồng hành thực hiện chương trình “Một giây hành động – Bảo vệ môi trường”… Sau đó, Ủy ban MTTQ quận phối hợp đơn vị NHC – Hành trình Giải cứu rác chết định kỳ tổ chức ngày hội thu gom vỏ hộp sữa tại các trường, đơn vị trên địa bàn quận (2 tuần/lần hoặc hàng tuần tuỳ theo thực tế). Song song đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông tại các nguồn phát thải và trên địa bàn quận, đảm bảo người dân biết và hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của chương trình.

      Chương trình đã thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức thành viên, đơn vị trong công tác tuyên truyền và thực hành phân loại rác tại nguồn, nâng cao nhận thức cộng đồng về việc giảm rác thải bảo vệ môi trường trên địa bàn quận 3.

 

Lan Anh - MTTQ