Ngày 18/9, Đảng ủy phường 4 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và hướng dẫn nghiệp vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Có 78 đảng viên, cán bộ chủ chốt phường, cấp ủy chi bộ trực thuộc và đảng viên được phân công thực hiện nhiệm vụ theo Quy định 1043-QĐi/TW tham dự. Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Chí Bắc, giảng viên khoa Đường lối Quân sự của Đảng, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Tp.HCM đã thông tin những nội dung quan trọng của Nghị quyết 35-NQ/TW; đồng thời hướng dẫn nhận diện, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, góp phần xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
 

Bích Phượng – P4