Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 18/10/2019 của Ủy ban nhân dân phường về công tác tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11” trên địa bàn Phường 3 năm 2019. Ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 3 tổ chức buổi tuyên truyền các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, hội nghị đã thu hút 70 người tham dự.

leftcenterrightdel
 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Nguyên Chánh Thanh tra Quận 3 – Báo cáo viên của hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Nguyên Chánh Thanh tra Quận 3 – Báo cáo viên của hội nghị đã trình bày một số quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, giải đáp trực tiếp các thắc mắc của người tham dự liên quan đến Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân.

Thông qua việc phổ biến các quy định của pháp luật về khiếu nại, tiếp công dân giúp người dân, cán bộ, công chức hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện và giải quyết việc khiếu nại, tiếp công dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân phường trong việc giải quyết khiếu nại, tiếp công dân.

                                                                                                        Nguyễn Thị Hồng Hạnh – P3