Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn phường; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Ngày 06/3/2020, Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 3 tổ chức buổi tuyên truyền các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, buổi tuyên truyền đã thu hút 35 người tham dự.

leftcenterrightdel
 

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Nguyên Chánh Thanh tra Quận 3 – Báo cáo viên của hội nghị

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Nguyên Chánh Thanh tra Quận 3 – Báo cáo viên của hội nghị đã giới thiệu một số quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, giải đáp trực tiếp các thắc mắc của người tham dự liên quan đến Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Qua buổi tuyên truyền, người dẫn đã nắm được một số nội dung cơ bản của công tác phòng chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân phường cũng vận động người dân theo dõi, giám sát, tố giác các dấu hiệu, hành vi tham nhũng để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, tạo ra phong trào sâu rộng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước hình thành văn hóa chống tham nhũng trên các lĩnh vực.

                                                                                                        Nguyễn Thị Hồng Hạnh - P3