Trong buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe phổ biến một số quy định cơ bản của Luật Khiếu nại năm 2011 và Luật Tố cáo năm 2018 như: Khiếu nại là gì, các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại, thẩm quyền và trình tự giải quyết khiếu nại.

Tố cáo là gì, các hành vị bị nghiêm cấm theo Luật Tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo thẩm quyền và trình tự giải quyết tố cáo. Hoạt động góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngủ cán bộ, công chức Phường và nhân dân về khiếu nại, tố cáo. Qua đó, nhằm hạn chế không để phát sinh vụ việc khiếu nại vượt cấp hoặc vụ việc kéo dài gây mất lòng tin của nhân dân.

leftcenterrightdel
 

Phường 10