Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức Lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc quận. Tại buổi lễ, ông Võ Khắc Thái, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3, đã trao Quyết định cho 05 cán bộ:

      + Điều động ông Nguyễn Thái, Trưởng phòng Y tế Quận 3, đến công tác tại Trung tâm Y tế Quận 3 và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế Quận 3 kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

      + Điều động bà Huỳnh Thị Lam Tuyền, Giám đốc Trung tâm Y tế Quận 3, đến công tác tại Phòng Y tế Quận 3 và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Y tế Quận 3 kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019.

      + Kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Quận 3 đối với ông Trần Hữu Nghĩa. Thời gian kéo dài giữ chức vụ đến khi thực hiện Đề án tổ chức lại “Trung tâm Y tế và Bệnh viện quận, huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện”.

      + Điều động bà Lưu Thị Hà Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bạch Đằng Quận 3, đến công tác tại Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm Quận 3 và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng.

      + Bổ nhiệm lại bà Quản Trọng Thúy Hải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 3.

 

Ông Võ Khắc Thái trao Quyết định cho bà Quản Trọng Thúy Hải,

ông Nguyễn Thái, bà Huỳnh Thị Lam Tuyền,  bà Lưu Thị Hà Phương và ông Trần Hữu Nghĩa

Kim Thu - Phòng Nội vụ