Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh22/09/2020 11:08

Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa hạng I chuyên ngành Nhãn Khoa hàng đầu của Việt Nam.

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
KHẢO SÁT, THĂM DÒ Ý KIẾN(44509)
Hài lòng Bình thường Không hài lòng
Thái độ phục vụ4446418 27
Kết quả giải quyết4446215 32