Báo cáo thống kê 13 Tháng Mười Hai 2018 5:44:32 CH
Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2016  (05/05/2016)
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY
Chi cục Thông kê Quận 3: Kết quả sơ bộ điều tra cá thể 2015  (30/09/2015)
Thực hiện phương án Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015 ban hành kèm theo quyết định số 617/QĐ-TCTK ngày 17/6/2015 của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê và kế hoạch số 311/KH-CTK, ngày 17/7/2015 của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2015, Chi cục Thống kê Quận 3 đã triển khai và ...
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013  (27/12/2013)
Căn cứ Công văn số 6722/UBND-THKH ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cập nhật số liệu kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2013 của thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 3 báo cáo bổ sung có cập nhật số liệu mới về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 như sau: TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013 1. Thương mại, dịch vụ, tín ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
7
0
8
2
5
5
Tìm kiếm