Tối ngày 18/6/2020, tại hội trường UBND Phường 9, phòng Tư pháp Quận 3 đã phối hợp Văn phòng HĐND – UBND, Thanh tra, Hội Luật gia Quận 3 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Quận 3. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019; thay thế Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Hội nghị đã thu hút hơn 80 lượt người tham dự là đồng bào dân tộc Chăm, Hoa, Khmer tại cụm Phường 7, 8, 9,10.

Báo cáo viên pháp luật tại Hội nghị là ông Nguyễn Văn Thành – hiện là Báo cáo viên pháp luật Quận 10.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Thành đã giới thiệu một cách tóm tắt những điều cơ bản nhất của Luật, trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;….. kèm với những ví dụ minh họa thực tiễn đã góp phần sinh động cho bài báo cáo.

Hội nghị thành công tốt đẹp; qua đó, người tham dự đã phần nào hiểu rõ các quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ - công chức trong giải quyết công việc. Đồng thời hiểu rõ các chế tài xử lý cụ thể, nghiêm minh của pháp luật đối với người có hành vi tố cáo, phản ánh sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, gây mất ổn định xã hội và tạo dư luận không tốt trong nhân dân./.

leftcenterrightdel
 

Ông Nguyễn Văn Thành – hiện là

Báo cáo viên pháp luật Quận 10 đang trình bày tại Hội nghị

Huỳnh Bảo Phương – Phòng Tư pháp