Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân Quận 3 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 cho các đối tượng gồm: Lãnh đạo, cán bộ công chức các phòng, ban quận và Lãnh đạo, công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND 14 phường.

leftcenterrightdel
 

Ông Nguyễn Tấn Tài – Trưởng phòng Tư pháp – Báo cáo viên trong buổi Hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Tấn Tài – Trưởng phòng Tư pháp Quận 3 giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới, trách của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, như: Luật gồm 5 chương, 37 điều, được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19.4.2016, có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2018. Luật quy định rõ chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin, chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin, phạm vi tiếp cận thông tin, quy trình tiếp cận thông tin theo yêu cầu của công dân. Luật cũng quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân; biện pháp đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân cũng như những chế tài xử lý cụ thể đối với những trường hợp vi phạm luật... 

Qua buổi hội nghị, các đại biểu tham dự đã nâng cao hơn về nhận thức và tinh thần; ý thức và trách nhiệm của bản thân, của cơ quan, đơn vị trong việc công khai, cung cấp và tiếp cận thông tin./.

Huỳnh Bảo Phương - Phòng Tư pháp