DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Địa chỉ: 99 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3

Điện thoại : 39.326.868

+ Chủ tịch UBND : Số nội bộ: 101

+ Phó Chủ tịch phụ trách khối QLĐT : Số nội bộ: 104

+ Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH : Số nội bộ: 102

+ Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế : Số nội bộ: 103

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

I. Thường trực Ủy ban nhân dân Quận

 

Võ Khắc Thái

Chủ tịch

090.3333.589

 
 

Vũ Thị Mỹ Ngọc

Phó Chủ tịch

0906.022.424

 
 

Trần Thanh Bình

Phó Chủ tịch

0903.397.909

 
 

Trần Quang Bá

Phó Chủ tịch

0903.933.610

 

II. Các phòng chuyên môn

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận

 

Phạm Thị Thúy Hằng

Chánh VP

0903.391.839

 
 

Phan Ngọc Hạnh

Phó Chánh VP

0908.668.955

 
 

Nguyễn Quốc Thái

Phó Chánh VP

0903.093.494

 
 

Hứa Thị Mỹ Hương

Phó Chánh VP

0909.068.092

 

2. Phòng Nội vụ

 

Võ Thị Minh Tâm

Trưởng phòng

0918.208.870

 
 

Nguyễn Ngọc Trang

Phó Trưởng phòng

0906.636.947

 
 

Nguyễn Vũ Trường Hải

Phó Trưởng phòng

0918.120.563

 

3. Thanh Tra

 

Nguyễn Hùng Hậu

Chánh Thanh tra

0909.230.466

 
 

Nguyễn Thị Thu Dung

Phó Chánh Thanh tra

0984.236.686

 
 

Nguyễn Mạnh Quân

Phó Chánh Thanh tra

0908.416.767

 

4. Phòng Quản lý đô thị

 

Đỗ Minh Long

Trưởng phòng

0903.876.199

 
 

Nguyễn Tất Sơn

Phó Trưởng phòng

0908.371.372

 
 

Lê Tấn Huờn

Phó Trưởng phòng

0903.663.396

 
 

Trần Việt Lâm

Phó Trưởng phòng

0903.975.760

 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Nguyễn Chí Thành

Trưởng Phòng

0913.615.739

 
 

Quách Kiều Long

Phó Trưởng phòng

0908.160.601

 
 

Nguyễn Ngọc An Khang

Phó Trưởng phòng

0903.977.781

 
 

Trần Văn Đông

GĐ VPĐKQSDĐ

0913.776.632

 
 

Nguyễn Mạnh Khởi

Phó GĐ VPĐK SDĐ

0903.181.221

 
 

Trà Văn Nhân

Phó GĐ VP ĐKQSDĐ

0903.622.589

 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Lê Hữu Sơn Tùng

Trưởng phòng

0903.602.601

 
 

Lê Hùng Việt

Phó Trưởng phòng

0903.616.041

 
 

Vũ Thị Tuyết Nhung

Phó Trưởng phòng

0919.786.997

 

7. Phòng Kinh tế

 

Nguyễn Phương Nam

Trưởng phòng

0918.288.882

 
 

Nguyễn Văn Dũng

Phó Trường phòng

0937.293.089

 
 

Phạm Tuyết Anh

Phó Trường phòng

0918.633.366

 

8. Phòng Tư pháp

 

Nguyễn Tấn Tài

Trưởng phòng

0903.002.929

 
 

Trịnh Minh Trung

Phó trưởng phòng

0913.733.886

 
 

Nguyễn Thị Thanh Loan

Phó trưởng phòng

0902.907.606

 
 

Võ Ngọc Hân

Phó trưởng phòng

0909.169.632

 

9. Phòng Y tế

 

Nguyễn Thái

Trưởng phòng

0903.107.115

 
 

Hồ Thị Hải

Phó trưởng phòng

0913.972.614

 
 

Nguyễn Quang Đại

Phó trưởng phòng

0989.001.006

 

10. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phạm Xuân Thành

Trưởng phòng

0937.636.181

 
 

Ngô Thiết Hùng

Phó trưởng phòng

0964.362.244

 
 

Hồ Thu Loan

Phó trưởng phòng

0908.358.989

 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Trưởng phòng

0918.692.247

 
 

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Phó trưởng phòng

0903.915.211

 
 

Nguyễn Văn Phước

Phó trưởng phòng

0903.313.641

 
 

Dương Hữu Nghĩa

Phó trưởng phòng

0938.269.977

 

12. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Nguyễn Đức Phương

Trưởng phòng

0913.637.697

 
 

Lương Chí Cường

Phó trưởng phòng

0903.929.249

 
 

Đinh Vũ Thu Hằng

Phó trưởng phòng

0913.191.363

 

III. Các đơn vị thuộc quận

     

1. BCH Quân sự

     
 

Trần Thanh Dũng

Chỉ huy trưởng

0989.016.782

 
 

Nguyễn Trọng Lý

Chính trị viên

0913.650.055

 
 

Nguyễn Văn Phát

Phó Chỉ huy trưởng

0983.629.894

 
 

Võ Văn Phước

Phó Chỉ huy trưởng

0908.159.494

 
 

Nguyễn Ngọc Hùng

Chính trị viên phó

0978.772.998

 

2. BCH Công an

     
 

Lê Hồng Hà

Trưởng Công an

0913.152.215

 
 

Nguyễn Văn Chiến

Phó Trưởng Công an

0903.903.138

 
 

Trần Thị Kim Lý

Phó Trưởng Công an

0906.362.584

 
 

Phan Hồng Phúc

Phó Trưởng Công an

0903.936.888

 

3. Chi cục Thuế

     
 

Phạm Lê Khương

Chi cục trưởng

0903.913.553

 
 

Nguyễn Đức Hòa

Chi cục phó

0903.328.232

 
 

Nguyễn Đức Ơn

Chi cục phó

0903.831.568

 
 

Doãn Thu Thủy

Chi cục phó

0913.664.733

 

4. Kho bạc Nhà nước

     
 

Nguyễn Thiện Hải

Giám đốc

0982.781.060

 
 

Võ Cao Tòng

Phó Giám đốc

0907.304.455

 

5. Đội Quản lý thị trường 3B

     
 

Lâm Thái Lộc

Đội trưởng

0906.821.064

 
 

Ngô Văn Tiến

Phó Đội trưởng

0913.704.738

 
 

Phạm Hồng Hải

Phó Đội trưởng

0903.779.907

 

6. Bảo hiểm xã hội

     
 

Phạm Văn Phát

Giám đốc

0908.101.149

 
 

Huỳnh Văn Thị Thùy Hương

Phó Giám đốc

0908.872.804

 
 

Vũ Thế Đức

Phó Giám đốc

0933.110.011

 

7. Bệnh viện

     
 

Trần Hữu Nghĩa

Giám đốc

0918.090.406

 
 

Võ Thanh Thư

Phó Giám đốc

0908.00.11.66

 

8. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích

     
 

Vũ Thị Tường Vy

Giám đốc

0913.913.501

 
 

Dương Văn Hai

Phó Giám đốc

0903.759.952

 
 

Nguyễn Trường Phi

Phó Giám đốc

0913.110.390

 
 

Nguyễn Đắc Vinh

Phó Giám đốc

0903.641.321

 

9. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

   
 

Phan Thế Huy

Giám đốc

0903.750.565

 
 

Đặng Đoàn Phi

Phó Giám đốc

0903.830.150

 
 

Trần Nhân Hậu

Phó Giám đốc

0908.205.293

 
 

Đặng Hữu Tài

Phó Giám đốc

0903.647.445

 

10. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

     
 

Hồ Quang Can

Trưởng ban

0913.910.647

 
 

Lê Ngọc Dũ

Phó ban

0903.617.748

 
 

Thân Thanh Phong

Phó ban

0909.924.365

 

11. Trung tâm Văn hóa

     
 

Lê Anh Tuấn Kiệt

Giám đốc

0903.392.394

 
 

Vi Văn Cẩn

Phó Giám đốc

0913.604.663

 

12. Trung tâm Y tế dự phòng

     
 

Huỳnh Thị Lam Tuyền

Phó Giám đốc

0908.438.747

 
 

Tống Văn Đức

Phó Giám đốc

0985.714.009

 

13. Trung tâm Thể dục thể thao

     
 

Nguyễn Văn Cường

Giám đốc

0903.399.142

 
 

Võ Xuân Thành

Phó Giám đốc

0908.138.160

 
 

Lương Quốc Thiện

Phó Giám đốc

0903.657.394

 

14. Viện Kiểm Sát

 

Nguyễn Thanh Phương

Viện Trưởng

0903.946.999

 
 

Nguyễn Thị Như Hòa

Phó Viện Trưởng

0908.299.023

 
 

Nguyễn Thanh Nhã

Phó Viện Trưởng

0903.830.440

 

15. Chi cục Thi Hành án

 

Lê Thị Lệ Duyên

Chi cục Trưởng

0903.766.660

 
 

Bùi Thị Thúy Phượng

Phó Chi cục Trưởng

0909.450.968

 
 

Lê Văn Kiệt

Phó Chi cục Trưởng

0918.332.829

 

16. Tòa án

 

Võ Thanh Bửu Tịnh

Chánh án

0903.717.987

 
 

Trần Nam Bình

Phó Chánh án

0901.995.959

 
 

Phù Quốc Tuấn

Phó Chánh án

0908.421.241

 

17. Phòng Cảnh sát PCCC

 

Nguyễn Văn Nhất

Trưởng phòng

0903.302.577

 
 

Bùi Quang Nên

Phó Trưởng phòng

0908.102.014

 
 

Lại Văn Hải

Phó Trưởng phòng

0906.339.935

 
 

Lê Mai Hùng

Phó Trưởng phòng

0903.706.225

 

18. Chợ Vườn Chuối

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

Trưởng Ban

0908.871,727

 
 

Trần Văn Anh

Phó Ban

0907.589.756

 
 

Trần Thụy Thanh Thanh

Phó Ban

0986.573.585

 

19. Chợ Bàn Cờ

 

Nguyễn Thanh Cường

Trưởng Ban

0907.962.606

 
         

20. Chợ Nguyễn Văn Trỗi

 

Lê Thị Lệ

Trưởng Ban

0902.722.660

 
         
         

IV. Ủy ban nhân dân 14 phường

Phường 1

 

Trần Vinh Quang

Chủ tịch

0908.442.250

 
 

Trương Võ Thùy Mị

Phó Chủ tịch

0938.171.879

 
 

Mai Trung Hiếu

Phó Chủ tịch

   

Phường 2

 

Mai Tấn Đạt

Chủ tịch

0913.140.891

 
 

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Phó Chủ tịch

0908.834.546

 

Phường 3

 

Phạm Đăng Nam

Chủ tịch

0937.961.978

 
 

Nguyễn Hồng Diễm Phúc

     

Phường 4

 

Phạm Anh Tú

Phó Chủ tịch

   
 

Nguyễn Ngọc Đức

Phó Chủ tịch

0983.028.124

 

Phường 5

 

Trần Khánh Linh

Chủ tịch

0903.345.840

 
 

Nguyễn Thái Long Hải

Phó Chủ tịch

0982.759.175

 
 

Đậu Thị Quỳnh Liên

Phó Chủ tịch

0945.945.234

 

Phường 6

 

Lê Minh Đạt

Chủ tịch

0908.844.108

 
 

Phạm Minh Trung

Phó Chủ tịch

0903.259.717

 

Phường 7

 

Trần Hải Nguyên

Chủ tịch

0903.870.085

 
 

Huỳnh Đỗ Tiến

Phó Chủ tịch

0908.377.080

 

Phường 8

 

Bùi Minh Tuấn

Chủ tịch

0903.264.964

 
 

Nguyễn Hoàng Oanh

Phó Chủ tịch

   
 

Nguyễn Trần Hoàng Phúc

Phó Chủ tịch

0908.810.852

 

Phường 9

 

Dương Minh Hải

Chủ tịch

0908.136.595

 
 

Nguyễn Ngọc Bình

Phó Chủ tịch

0903.014.366

 
 

Phan Thị Mỹ Tiên

Phó Chủ tịch

0916.969.287

 

Phường 10

 

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chủ tịch

0909.611.014

 

Phường 11

 

Trần Hoài Nam

Chủ tịch

0902.340.768

 
 

Trần Thị Thùy Trang

Phó Chủ tịch

0903.944.155

 
 

Lý Trọng Huy

Phó Chủ tịch

   

Phường 12

 

Trần Thanh Túc

Chủ tịch

0963.121.877

 
 

Trần Ngọc Hạnh

Phó Chủ tịch

0907.804.490

 

Phường 13

 

Nguyễn Thanh Thiện

Chủ tịch

0939.271.710

 
 

Đỗ Thị Kim Hạnh

Phó Chủ tịch

0909.312.136

 

Phường 14

 

Đoàn Thị Cẩm Tú

Chủ tịch

0913.124.918

 
 

Mai Ngọc Anh

Phó Chủ tịch

0907.302.999

 
 

Nguyễn Thanh Thúy Thành

Phó Chủ tịch

0908.680.886

 

 

Văn phòng HĐND-UBND Quận 3

 

 

  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
8
0
3
3
7
6
Tìm kiếm