DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

  (Ban hành kèm Công văn số  159/VP ngày  26   tháng   9  năm 2013
của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 3)

Địa chỉ       :   185 Cách Mạng Tháng Tám P4 Q3
Điện thoại   :   38.396.893

+ Chủ tịch UBND                                     :    38.399.052
+ Phó Chủ tịch phụ trách khối QLĐT          :    38.327.324
+ Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH          :    38.341.621
+ Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế        :    38.322.507
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
I. Thường trực Ủy ban nhân dân Quận
  Nguyễn Văn Diệu Chủ tịch 0913.652.242  
  Võ Khắc Thái Phó Chủ tịch 090.3333.589  
  Hà Phước Thắng Phó Chủ tịch 0913.73.23.13  
  Trần Quang Bá Phó Chủ tịch 0903.933.610  
II. Các phòng chuyên môn
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận
  Nguyễn Đức Hạnh Chánh VP 0918.906.058  
  Lê Xuân Lâm Phó Chánh VP 0909.518.000  
  Phạm Xuân Thu Phó Chánh VP 0908.188.148  
  Võ Xuân Thành Phó Chánh VP 0908.138.160  
  Lê Thị Phương Phó Chánh VP 0984.714.056  
2. Phòng Nội vụ 
  Nguyễn Thị Nhiều Trưởng phòng 0918.372.282  
  Hoàng Gia Thảo Phó Trưởng phòng 0903.785.333  
  Trần Thị Thanh Nga Phó Trưởng phòng 0913.964.508  
3. Thanh Tra
  Nguyễn Tấn Tài Chánh Thanh tra 0903.002.929  
  Nguyễn Hùng Hậu Phó Chánh Thanh tra 0909.230.466  
  Trần Thị Thu Trà Phó Chánh Thanh tra 0909.133.810  
4. Phòng Quản lý đô thị
  Đỗ Minh Long Trưởng phòng 0903.876.199  
  Trần Hải Nguyên Phó Trưởng phòng 0903.870.085  
  Tần Thị Xuân Hằng Phó Trưởng phòng 0908.219.082  
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường
  Trần Văn Đông Trưởng Phòng 0913.776.632  
  Quách Kiều Long Phó Trưởng phòng 0908.160.601  
  Hồ Phương Thủy Phó Trưởng phòng 0903.869.489  
  Nguyễn Mạnh Khởi Phó Trưởng phòng 0903.181.221  
  Trà Văn Nhân Phó GĐ VP ĐKQSDĐ 0903.622.589  
6. Phòng Văn hóa và Thông tin
  Bùi Thị Hồng Trưởng phòng 0909.043.886  
  Phan Thanh Mai Phó Trưởng phòng 0906.600.055  
  Lê Hùng Việt Phó Trưởng phòng 0903.616.041  
  Nguyễn Văn Dưỡng Phó Trưởng phòng 0903.347.103  
7. Phòng Kinh tế
  Huỳnh Thế Tân Trưởng phòng 0903.345.672  
  Đinh Vũ Thu Hằng Phó Trường phòng 0913.191.363  
8. Phòng Tư pháp
  Nguyễn Thị Thu Trang Trưởng phòng 0903.022.292  
  Trịnh Minh Trung Phó trưởng phòng 0913.733.886  
  Bùi Hữu Huy Hoàng Phó trưởng phòng 0909.110.009  
9. Phòng Y tế
  Nguyễn Thái Trưởng phòng 0903.107.115  
  Huỳnh Thị Lam Tuyền Phó trưởng phòng 0908.438.747  
  Hồ Thị Hải Phó trưởng phòng 0913.972.614  
10. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
  Phạm Xuân Thành Trưởng phòng 0937.636.181  
  Nguyễn Thị Cẩm Hồng Phó trưởng phòng 0908.151.118  
  Nguyễn Thị Thu Thủy Phó trưởng phòng 0903.134.767  
  Lê Thị Phượng Phó trưởng phòng 0908.277.779  
11. Phòng Giáo dục và Đào tạo
  Phạm Hùng Dũng Trưởng phòng 0913.175.975  
  Nguyễn Văn Diệu Phó trưởng phòng  0918.187.008  
  Lê Kim Giang Phó trưởng phòng 0913.765.678  
  Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phó trưởng phòng 0913.115.889  
12. Phòng Tài chính - Kế hoạch
  Nguyễn Đức Phương Trưởng phòng 0913.637.697  
  Nguyễn Quang Nam Thắng Phó trưởng phòng 0983.643.645  
  Trần Hữu Tài Phó trưởng phòng 0903.647.445  
III. Các đơn vị thuộc quận      
1. BCH Quân sự      
  Đoàn Văn Vinh Chỉ huy trưởng 0913.924.150  
  Nguyễn Trọng Lý Chính trị viên 0913.650.055  
  Nguyễn Văn Phát Phó Chỉ huy trưởng 0983.629.894  
  Võ Văn Phước Phó Chỉ huy trưởng 0908.159.494  
  Nguyễn Ngọc Hùng Chính trị viên phó 0978.772.998  
2. BCH Công an      
  Nguyễn Tấn Đạt Trưởng Công an 0903.902.704  
  Nguyễn Văn Chiến Phó Trưởng Công an 0903.903.138  
  Trần Thị Kim Lý Phó Trưởng Công an 0906.362.584  
  Phan Thanh Phong Phó Trưởng Công an 0903.803.554  
3. Chi cục Thuế      
  Phạm Lê Khương Chi cục trưởng 0903.913.553  
  Nguyễn Đức Hòa Chi cục phó 0903.328.232  
  Nguyễn Đức Ơn Chi cục phó 0903.831.568  
  Doãn Thu Thủy Chi cục phó 0913.664.733  
4. Kho bạc Nhà nước      
  Bùi Nhật Toàn Giám đốc 0908.398.847  
  Lê Minh Khôi Phó Giám đốc 0904.535.035  
  Nguyễn Thị Thu Nguyệt Phó Giám đốc 0908.393.548  
5. Đội Quản lý thị trường 3B      
  Nguyễn Văn Gạng Đội trưởng 0913.667.014  
  Trần Thọ Thạnh Phó Đội trưởng 0913.802.342  
  Đỗ Thị Thanh Loan Phó Đội trưởng 0903.323.260  
6. Bảo hiểm xã hội       
  Trần Dũng Hà Giám đốc 0913.160.246  
  Nguyễn Thị Lệ Dung Phó Giám đốc 0903.694.540  
  Phạm Văn Phát Phó Giám đốc 0908.101.149  
7. Bệnh viện      
  Trần Hữu Nghĩa Giám đốc 0918.090.406  
  Phạm Thị Duyên Phó Giám đốc 0908.336.855  
  Võ Thanh Thư Phó Giám đốc 0908.00.11.66  
8. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích      
  Vũ Thị Tường Vy Giám đốc 0913.913.501  
  Dương Văn Hai Phó Giám đốc 0903.759.952  
  Nguyễn Trường Phi Phó Giám đốc 0913.110.390  
  Nguyễn Đắc Vinh Phó Giám đốc 0903.641.321  
9. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình    
  Phan Thế Huy Giám đốc 0903.750.565  
  Đặng Đoàn Phi Phó Giám đốc 0903.830.150  
  Trần Nhân Hậu Phó Giám đốc 0908.205.293  
  Nguyễn Hoàng Tố Anh Phó Giám đốc 0913.780.007  
10. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng      
  Hồ Quang Can Trưởng ban 0913.910.647  
  Lê Ngọc Dũ Phó ban 0903.617.748  
  Thân Thanh Phong Phó ban 0909.924.365  
11. Trung tâm Văn hóa      
  Lê Cao Đạt Giám đốc 0913.866.687  
  Vi Văn Cẩn Phó Giám đốc 0913.604.663  
  Lưu Hoàng Tuấn Phó Giám đốc 0913.619.188  
  Vũ Thị Tuyết Nhung Phó Giám đốc 0919.786.997  
12. Trung tâm Y tế dự phòng      
  Phan Nhật Lệ Giám đốc 0908.139.954  
  Phạm Thị Minh Hà Phó Giám đốc 0908.637.707  
  Tống Văn Đức Phó Giám đốc 0985.714.009  
13. Trung tâm Thể dục thể thao      
  Nguyễn Chúng Giám đốc 0913.807.132  
  Nguyễn Hữu Bình Phó Giám đốc 0903.777.287  
  Lương Quốc Thiện Phó Giám đốc 0903.657.394  
IV. Ủy ban nhân dân 14 phường
Phường 1
  Nguyễn Đình Phát Chủ tịch 0903.835.533  
  Trần Thanh Túc Phó Chủ tịch 0963.121.877  
  Trương Minh Phước Phó Chủ tịch 0918.630.828  
Phường 2
  Mai Tấn Đạt Chủ tịch 0913.140.891  
  Lê Anh Tuấn Kiệt Phó Chủ tịch 0903.392.394  
  Nguyễn Thị Mỹ Hương Phó Chủ tịch 0908.834.546  
Phường 3
  Lâm Văn Tài Chủ tịch 0903.134.755  
  Nguyễn Quốc Thái Phó Chủ tịch 0903.093.494  
  Nguyễn Thị Lan Anh Phó Chủ tịch 0908.300.584  
Phường 4
  Trần Ngọc Thu Chủ tịch 0908 247 694  
  Trần Khánh Linh Phó Chủ tịch 0903 345 840  
  Phạm Thị Bích Phượng Phó Chủ tịch 0988 510 182  
Phường 5
  Lê Thành Quốc Chủ tịch 0908.457.323  
  Nguyễn Thanh Thiện Phó Chủ tịch 0939.271.710  
  Ngô Lệ Xuân Phó Chủ tịch 0908.815.669  
Phường 6
  Huỳnh Gia Giang Chủ tịch 0933.139.881  
  Trần Thị Thu Vân Phó Chủ tịch 0909.929.792  
Phường 7
  Nguyễn Anh Minh Chủ tịch 0983.996.335  
  Phạm Đăng Nam Phó Chủ tịch 0937.961.978  
  Nguyễn Minh Thủy Phó Chủ tịch 0989.116.768  
Phường 8
  Vũ Thị Minh Châu Chủ tịch 0908.54.3030  
  Lê Minh Đạt Phó Chủ tịch 0908.844.108  
  Lê Đức Thành Phó Chủ tịch 0903.963.789  
Phường 9
  Trần Thanh Bình Chủ tịch 0903.397.909  
  Nguyễn Ngọc An Khang Phó Chủ tịch 0903.977.781  
  Nguyễn Thị Thanh Loan Phó Chủ tịch 0902.907.606  
Phường 10
  Vũ Tố Quyên Chủ tịch 0908.466.799  
  Nguyên Khoa Nguyên Phó Chủ tịch 0908.225.190  
  Nguyễn Trung Nghĩa Phó Chủ tịch 0918.016.761  
Phường 11
  Nguyễn Văn Cường Chủ tịch 0903.399.142  
  Nguyễn Văn Dũng Phó Chủ tịch 0909.609.036  
  Phạm Lan Hương Phó Chủ tịch 0938.382.021  
Phường 12
  Nguyễn Phương Nam Chủ tịch 0918.288.882  
  Trần Vinh Quang Phó Chủ tịch 0908.442.250  
  Bùi Minh Tuấn Phó Chủ tịch 0903.264.964  
Phường 13
  Hứa Thị Mỹ Hương Chủ tịch 0909.068.092  
  Phạm Chiến Thắng Phó Chủ tịch 0908.807.101  
  Lê Tấn Huờn Phó Chủ tịch 0903.66.33.96  
Phường 14
  Võ Thị Minh Tâm Chủ tịch 0918.208.870  
  Lê Văn Sang Phó Chủ tịch 0903.635.639  
  Đoàn Thị Cẩm Tú  Phó Chủ tịch 0913.124.918  
         
    VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN Q3  

 

 

 

  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
8
5
1
2
5
3
Tìm kiếm