DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

  Địa chỉ: 99 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3 

Điện thoại   :   39.326.868

+ Chủ tịch UBND                                      : Số nội bộ: 101

+ Phó Chủ tịch phụ trách khối QLĐT           : Số nội bộ: 104

+ Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH          : Số nội bộ: 102

+ Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế         : Số nội bộ: 103 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

I. Thường trực Ủy ban nhân dân Quận

 

 Võ Khắc Thái

 Chủ tịch

 090.3333.589

 

 

 Vũ Thị Mỹ Ngọc

 Phó Chủ tịch

 

 

 

 Trần Thanh Bình

 Phó Chủ tịch

 0903.397.909

 

 

 Trần Quang Bá

 Phó Chủ tịch

 0903.933.610

 

II. Các phòng chuyên môn

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận

 

 Phạm Thị Thúy Hằng

 Chánh VP

 0903.391.839

 

 

 Phan Ngọc Hạnh

 Phó Chánh VP

 0908.668.955

 

 

 Nguyễn Quốc Thái

 Phó Chánh VP

 

 

 

 Hứa Thị Mỹ Hương

 Phó Chánh VP

 0909.068.092

 

2. Phòng Nội vụ

 

 Võ Thị Minh Tâm

 Trưởng phòng

 0918.208.870

 

 

 Hoàng Gia Thảo

 Phó Trưởng phòng

 0903.785.333

 

 

 Nguyễn Vũ Trường Hải

 Phó Trưởng phòng

 0918.120.563

 

3. Thanh Tra

 

 Nguyễn Thị Thu Trang

 Chánh Thanh tra

 0903.022.292

 

 

 Nguyễn Hùng Hậu

 Phó Chánh Thanh tra

 0909.230.466

 

 

 

 

 

 

4. Phòng Quản lý đô thị

 

 Đỗ Minh Long

 Trưởng phòng

 0903.876.199

 

 

 Nguyễn Tất Sơn

 Phó Trưởng phòng

 0908.371.372

 

 

 Trần Việt Lâm

 Phó Trưởng phòng

 0903.975.760

 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 Nguyễn Chí Thành

 Trưởng Phòng

 0913.615.739

 

 

 Quách Kiều Long

 Phó Trưởng phòng

 0908.160.601

 

 

 Trần Văn Đông

 GĐ VPĐKQSDĐ

 0913.776.632

 

 

 Nguyễn Mạnh Khởi

 Phó GĐ VPĐK SDĐ

 0903.181.221

 

 

 Trà Văn Nhân

 Phó GĐ VP ĐKQSDĐ

 0903.622.589

 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 Bùi Thị Hồng

 Trưởng phòng

 0909.043.886

 

 

 Phan Thanh Mai

 Phó Trưởng phòng

 0906.600.055

 

 

 Lê Hùng Việt

 Phó Trưởng phòng

 0903.616.041

 

 

 Nguyễn Văn Dưỡng

 Phó Trưởng phòng

 0903.347.103

 

7. Phòng Kinh tế

 

 Nguyễn Phương Nam

 Trưởng phòng

 0918.288.882

 

 

 Đinh Vũ Thu Hằng

 Phó Trường phòng

 0913.191.363

 

 

 Phạm Tuyết Anh

 Phó Trường phòng

 0918.633.366

 

8. Phòng Tư pháp

 

 Nguyễn Tấn Tài

 Trưởng phòng

0903.002.929

 

 

 Trịnh Minh Trung

 Phó trưởng phòng

0913.733.886

 

 

 Nguyễn Thị Thanh Loan

 Phó trưởng phòng

 

 

9. Phòng Y tế

 

 Nguyễn Thái

 Trưởng phòng

 0903.107.115

 

 

 Hồ Thị Hải

 Phó trưởng phòng

 0913.972.614

 

 

 

 

 

 

10. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 Phạm Xuân Thành

 Trưởng phòng

 0937.636.181

 

 

 Nguyễn Thị Cẩm Hồng

 Phó trưởng phòng

 0908.151.118

 

 

 Nguyễn Thị Thu Thủy

 Phó trưởng phòng

 0903.134.767

 

 

 Ngô Thiết Hùng

 Phó trưởng phòng

 0964.362.244

 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 Phạm Hùng Dũng

 Trưởng phòng

0913.175.975

 

 

 Nguyễn Thị Mỹ Dung

 Phó trưởng phòng

0903.915.211

 

12. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 Nguyễn Đức Phương

 Trưởng phòng

 0913.637.697

 

 

 Lương Chí Cường

 Phó trưởng phòng

 0903929249

 

 

 Trần Hữu Tài

 Phó trưởng phòng

 0903.647.445

 

III. Các đơn vị thuộc quận

 

 

 

1. BCH Quân sự

 

 

 

 

Đoàn Văn Vinh

Chỉ huy trưởng

0913.924.150

 

 

Nguyễn Trọng Lý

Chính trị viên

0913.650.055

 

 

Nguyễn Văn Phát

Phó Chỉ huy trưởng

0983.629.894

 

 

Võ Văn Phước

Phó Chỉ huy trưởng

0908.159.494

 

 

Nguyễn Ngọc Hùng

Chính trị viên phó

0978.772.998

 

2. BCH Công an

 

 

 

 

Hồ Văn Hiệp

Trưởng Công an

0903.818.028

 

 

Nguyễn Văn Chiến

Phó Trưởng Công an

0903.903.138

 

 

Trần Thị Kim Lý

Phó Trưởng Công an

0906.362.584

 

 

Phan Hồng Phúc

Phó Trưởng Công an

0903.936.888

 

3. Chi cục Thuế

 

 

 

 

 Phạm Lê Khương

 Chi cục trưởng

 0903.913.553

 

 

 Nguyễn Đức Hòa

 Chi cục phó

 0903.328.232

 

 

 Nguyễn Đức Ơn

 Chi cục phó

 0903.831.568

 

 

 Doãn Thu Thủy

 Chi cục phó

 0913.664.733

 

4. Kho bạc Nhà nước

 

 

 

 

 Nguyễn Thiện Hải

 Giám đốc

 0982.781.060

 

 

 Lê Minh Khôi

 Phó Giám đốc

 0904.535.035

 

 

 Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 Phó Giám đốc

 0908.393.548

 

5. Đội Quản lý thị trường 3B

 

 

 

 

 Lâm Thái Lộc

 Đội trưởng

 0906.821.064

 

 

 Ngô Văn Tiến

 Phó Đội trưởng

 0913.704.738

 

 

 Phạm Hồng Hải

 Phó Đội trưởng

 0903.779.907

 

6. Bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

 Phạm Văn Phát

 Giám đốc

 0908.101.149

 

 

 Huỳnh Văn Thị Thùy Hương

 Phó Giám đốc

 0908.872.804

 

 

 Vũ Thế Đức

 Phó Giám đốc

 0933.110.011

 

7. Bệnh viện

 

 

 

 

 Trần Hữu Nghĩa

 Giám đốc

0918.090.406

 

 

 Phạm Thị Duyên

 Phó Giám đốc

0908.336.855

 

 

 Võ Thanh Thư

 Phó Giám đốc

0908.00.11.66

 

8. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích

 

 

 

 

Vũ Thị Tường Vy

Giám đốc

0913.913.501

 

 

Dương Văn Hai

Phó Giám đốc

0903.759.952

 

 

Nguyễn Trường Phi

Phó Giám đốc

0913.110.390

 

 

Nguyễn Đắc Vinh

Phó Giám đốc

0903.641.321

 

9. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

 Phan Thế Huy

 Giám đốc

 0903.750.565

 

 

 Đặng Đoàn Phi

 Phó Giám đốc

 0903.830.150

 

 

 Trần Nhân Hậu

 Phó Giám đốc

 0908.205.293

 

 

 Nguyễn Hoàng Tố Anh

 Phó Giám đốc

 0913.780.007

 

10. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

 Hồ Quang Can

 Trưởng ban

0913.910.647

 

 

 Lê Ngọc Dũ

 Phó ban

0903.617.748

 

 

 Thân Thanh Phong

 Phó ban

0909.924.365

 

11. Trung tâm Văn hóa

 

 

 

 

 Lưu Hoàng Tuấn

 Giám đốc

 0913.619.188

 

 

 Vi Văn Cẩn

 Phó Giám đốc

 0913.604.663

 

 

 Vũ Thị Tuyết Nhung

 Phó Giám đốc

 0919.786.997

 

12. Trung tâm Y tế dự phòng

 

 

 

 

 Phan Nhật Lệ

 Giám đốc

 0908.139.954

 

 

 Huỳnh Thị Lam Tuyền

 Phó Giám đốc

 0908.438.747

 

 

 Tống Văn Đức

 Phó Giám đốc

 0985.714.009

 

13. Trung tâm Thể dục thể thao

 

 

 

 

 Lê Hữu Sơn Tùng

 Giám đốc

 0903.602.601

 

 

 Nguyễn Hữu Bình

 Phó Giám đốc

 0903.777.287

 

 

 Lương Quốc Thiện

 Phó Giám đốc

 0903.657.394

 

14. Viện Kiểm Sát

 

 Nguyễn Thanh Phương

 Viện Trưởng

 0903.946.999

 

 

 Nguyễn Thị Như Hòa

 Phó Viện Trưởng

 0908.299.023

 

 

 Nguyễn Thanh Nhã

 Phó Viện Trưởng

 0903.830.440

 

15. Chi cục Thi Hành án

 

 Lê Thị Lệ Duyên

 Chi cục Trưởng

 0903.766.660

 

 

 Bùi Thị Thúy Phượng

 Phó Chi cục Trưởng

 0909.450.968

 

 

 Lê Văn Kiệt

 Phó Chi cục Trưởng

 0918.332.829

 

16. Tòa án

 

 Võ Thanh Bửu Tịnh

 Chánh án

 0903.717.987

 

 

 Trần Nam Bình

 Phó Chánh án

 0901.995.959

 

 

 Phù Quốc Tuấn

 Phó Chánh án

 0908.421.241

 

17. Phòng Cảnh sát PCCC

 

 Nguyễn Văn Tợi

 Trưởng phòng

 0903.933.918

 

 

 Bùi Quang Nên

 Phó Trưởng phòng

 0908.102.014

 

 

 Lại Văn Hải

 Phó Trưởng phòng

 0906.339.935

 

 

 Lê Mai Hùng

Phó Trưởng phòng

 0903.706.225

 

IV. Ủy ban nhân dân 14 phường

Phường 1

 

 Nguyễn Đình Phát

 Chủ tịch

 0903.835.533

 

 

 Trương Võ Thùy Mị

 Phó Chủ tịch

 0938.171.879

 

 

 Trần Vinh Quang

 Phó Chủ tịch

 0908.442.250

 

Phường 2

 

 Mai Tấn Đạt

 Chủ tịch

 0913.140.891

 

 

 Lê Anh Tuấn Kiệt

 Phó Chủ tịch

 0903.392.394

 

 

 Nguyễn Thị Mỹ Hương

 Phó Chủ tịch

 0908.834.546

 

Phường 3

 

 Phạm Đăng Nam

 Chủ tịch

 0937.961.978

 

 

 Nguyễn Quốc Thái

 Phó Chủ tịch

 0903.093.494

 

 

 Võ Ngọc Hân

 Phó Chủ tịch

 0909.169.632

 

Phường 4

 

 Nguyễn Văn Dũng

 Chủ tịch

 0937.293.089

 

 

 Nguyễn Thị Nguyện

 Phó Chủ tịch

 0987.940.553

 

 

 Nguyễn Ngọc Đức

 Phó Chủ tịch

 0983.028.124

 

Phường 5

 

 Trần Khánh Linh

 Chủ tịch

 0903.345.840

 

 

 Nguyễn Thái Long Hải

 Phó Chủ tịch

 0982.759.175

 

 

 Đậu Thị Quỳnh Liên

 Phó Chủ tịch

 0945.945.234

 

Phường 6

 

 Lê Minh Đạt

 Chủ tịch

 0908.844.108

 

 

 Trần Thị Thu Vân

 Phó Chủ tịch

 0909.929.792

 

 

 Phạm Minh Trung

 Phó Chủ tịch

 0903.259.717

 

Phường 7

 

 Trần Hải Nguyên

 Chủ tịch

 0903.870.085

 

 

 Huỳnh Đỗ Tiến

 Phó Chủ tịch

 0908.377.080

 

 

 Lương Thị Gấm

 Phó Chủ tịch

 0905.044.239

 

Phường 8

 

 Vũ Thị Minh Châu

 Chủ tịch

 0908.54.3030

 

 

 Lê Đức Thành

 Phó Chủ tịch

 0903.963.789

 

 

 Nguyễn Trần Hoàng Phúc

 Phó Chủ tịch

 0908.810.852

 

Phường 9

 

 Dương Minh Hải

 Chủ tịch

 0908.136.595

 

 

 Nguyễn Ngọc An Khang

 Phó Chủ tịch

 0903.977.781

 

 

 

 Phó Chủ tịch

 

 

Phường 10

 

 Nguyễn Khoa Nguyên

 Chủ tịch

 0908.225.190

 

 

 Nguyễn Thị Hoa

 Phó Chủ tịch

 0909.611.014

 

 

 Lê Huỳnh Thanh Danh

 Phó Chủ tịch

 0909.001.325

 

Phường 11

 

Nguyễn Văn Cường

Chủ tịch

0903.399.142

 

 

Trần Hoài Nam

Phó Chủ tịch

0902.340.768

 

 

Trần Thị Thùy Trang

Phó Chủ tịch

0903.944.155

 

Phường 12

 

 Vũ Thế Vân

 Chủ tịch

 0918.243.099

 

 

 Trần Thanh Túc

 Phó Chủ tịch

 0963.121.877

 

 

 Trần Ngọc Hạnh

 Phó Chủ tịch

 0907.804.490

 

Phường 13

 

 Đỗ Văn Tùng

 Chủ tịch

 0918.045.678

 

 

 Hồ Văn Dũng

 Phó Chủ tịch

 0907.966.161

 

 

     

 

Phường 14

 

 Đoàn Thị Cẩm Tú

 Chủ tịch

 0913.124.918

 

 

 Mai Ngọc Anh

 Phó Chủ tịch

 0907.302.999

 

 

 Nguyễn Thanh Thúy Thành

 Phó Chủ tịch

 0908.680.886

 

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

 

 

  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
6
2
7
2
0
Tìm kiếm