DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

  Địa chỉ: 99 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3 

Điện thoại   :   39.326.868

+ Chủ tịch UBND                                       : Số nội bộ: 101
+ Phó Chủ tịch phụ trách khối QLĐT           : Số nội bộ: 104   
+ Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH           : Số nội bộ: 102   
+ Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế         : Số nội bộ: 103  

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

I. Thường trực Ủy ban nhân dân Quận

 

Nguyễn Văn Diệu

Chủ tịch

0913.652.242

 

 

Võ Khắc Thái

Phó Chủ tịch

090.3333.589

 

 

Trần Thanh Bình

Phó Chủ tịch

0903.397.909

 

 

Trần Quang Bá

Phó Chủ tịch

0903.933.610

 

II. Các phòng chuyên môn

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận

 

Phạm Thị Thúy Hằng

Chánh VP

0903.391.839

 

 

Phan Ngọc Hạnh

Phó Chánh VP

0908.668.955

 

 

Võ Xuân Thành

Phó Chánh VP

0908.138.160

 

 

 Hứa Thị Mỹ Hương

 Phó Chánh VP

 0909.068.092

 

2. Phòng Nội vụ

 

Võ Thị Minh Tâm

Trưởng phòng

0918.208.870

 

 

Hoàng Gia Thảo

Phó Trưởng phòng

0903.785.333

 

 

Nguyễn Vũ Trường Hải

Phó Trưởng phòng

0918.120.563

 

3. Thanh Tra

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Chánh Thanh tra

0903.022.292

 

 

Nguyễn Hùng Hậu

Phó Chánh Thanh tra

0909.230.466

 

 

Lâm Văn Tài

Phó Chánh Thanh tra

0903.134.755

 

4. Phòng Quản lý đô thị

 

Đỗ Minh Long

Trưởng phòng

0903.876.199

 

 

Nguyễn Tất Sơn

Phó Trưởng phòng

 

 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Nguyễn Chí Thành

Trưởng Phòng

0913.615.739

 

 

Quách Kiều Long

Phó Trưởng phòng

0908.160.601

 

 

Hồ Phương Thủy

Phó Trưởng phòng

0903.869.489

 

 

Nguyễn Mạnh Khởi

Phó Trưởng phòng

0903.181.221

 

 

Trà Văn Nhân

Phó GĐ VP ĐKQSDĐ

0903.622.589

 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

 

Bùi Thị Hồng

Trưởng phòng

0909.043.886

 

 

Phan Thanh Mai

Phó Trưởng phòng

0906.600.055

 

 

Lê Hùng Việt

Phó Trưởng phòng

0903.616.041

 

 

Nguyễn Văn Dưỡng

Phó Trưởng phòng

0903.347.103

 

7. Phòng Kinh tế

 

Huỳnh Thế Tân

Trưởng phòng

0903.345.672

 

 

Đinh Vũ Thu Hằng

Phó Trường phòng

0913.191.363

 

 

Hứa Thị Mỹ Hương          

Phó Trường phòng

0909.068.092

 

8. Phòng Tư pháp

 

Nguyễn Tấn Tài

Trưởng phòng

0903.002.929

 

 

Trịnh Minh Trung

Phó trưởng phòng

0913.733.886

 

 

Bùi Hữu Huy Hoàng

Phó trưởng phòng

0909.110.009

 

9. Phòng Y tế

 

Nguyễn Thái

Trưởng phòng

0903.107.115

 

 

Huỳnh Thị Lam Tuyền

Phó trưởng phòng

0908.438.747

 

 

Hồ Thị Hải

Phó trưởng phòng

0913.972.614

 

10. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

Phạm Xuân Thành

Trưởng phòng

0937.636.181

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Phó trưởng phòng

0908.151.118

 

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó trưởng phòng

0903.134.767

 

 

 

Phó trưởng phòng

 

 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Phạm Hùng Dũng

Trưởng phòng

0913.175.975

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Phó trưởng phòng

0903.915.211

 

12. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Nguyễn Đức Phương

Trưởng phòng

0913.637.697

 

 

Nguyễn Quang Nam Thắng

Phó trưởng phòng

0983.643.645

 

 

Trần Hữu Tài

Phó trưởng phòng

0903.647.445

 

III. Các đơn vị thuộc quận

 

 

 

1. BCH Quân sự

 

 

 

 

Đoàn Văn Vinh

Chỉ huy trưởng

0913.924.150

 

 

Nguyễn Trọng Lý

Chính trị viên

0913.650.055

 

 

Nguyễn Văn Phát

Phó Chỉ huy trưởng

0983.629.894

 

 

Võ Văn Phước

Phó Chỉ huy trưởng

0908.159.494

 

 

Nguyễn Ngọc Hùng

Chính trị viên phó

0978.772.998

 

2. BCH Công an

 

 

 

 

Hồ Văn Hiệp

Trưởng Công an

0903.818.028

 

 

Nguyễn Văn Chiến

Phó Trưởng Công an

0903.903.138

 

 

Trần Thị Kim Lý

Phó Trưởng Công an

0906.362.584

 

 

Phan Hồng Phúc

Phó Trưởng Công an

0903.936.888

 

3. Chi cục Thuế

 

 

 

 

Phạm Lê Khương

Chi cục trưởng

0903.913.553

 

 

Nguyễn Đức Hòa

Chi cục phó

0903.328.232

 

 

Nguyễn Đức Ơn

Chi cục phó

0903.831.568

 

 

Doãn Thu Thủy

Chi cục phó

0913.664.733

 

4. Kho bạc Nhà nước

 

 

 

 

Bùi Nhật Toàn

Giám đốc

0908.398.847

 

 

Lê Minh Khôi

Phó Giám đốc

0904.535.035

 

 

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Phó Giám đốc

0908.393.548

 

5. Đội Quản lý thị trường 3B

 

 

 

 

Lâm Thái Lộc

Đội trưởng

0906.821.064

 

 

Trần Thọ Thạnh

Phó Đội trưởng

0913.802.342

 

 

Đỗ Thị Thanh Loan

Phó Đội trưởng

0903.323.260

 

6. Bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

Trần Dũng Hà

Giám đốc

0913.160.246

 

 

Nguyễn Thị Lệ Dung

Phó Giám đốc

0903.694.540

 

 

Phạm Văn Phát

Phó Giám đốc

0908.101.149

 

7. Bệnh viện

 

 

 

 

Trần Hữu Nghĩa

Giám đốc

0918.090.406

 

 

Phạm Thị Duyên

Phó Giám đốc

0908.336.855

 

 

Võ Thanh Thư

Phó Giám đốc

0908.00.11.66

 

8. Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích

 

 

 

 

Vũ Thị Tường Vy

Giám đốc

0913.913.501

 

 

Dương Văn Hai

Phó Giám đốc

0903.759.952

 

 

Nguyễn Trường Phi

Phó Giám đốc

0913.110.390

 

 

Nguyễn Đắc Vinh

Phó Giám đốc

0903.641.321

 

9. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình

 

 

 

Phan Thế Huy

Giám đốc

0903.750.565

 

 

Đặng Đoàn Phi

Phó Giám đốc

0903.830.150

 

 

Trần Nhân Hậu

Phó Giám đốc

0908.205.293

 

 

Nguyễn Hoàng Tố Anh

Phó Giám đốc

0913.780.007

 

10. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

 

 

 

Hồ Quang Can

Trưởng ban

0913.910.647

 

 

Lê Ngọc Dũ

Phó ban

0903.617.748

 

 

Thân Thanh Phong

Phó ban

0909.924.365

 

11. Trung tâm Văn hóa

 

 

 

 

Lưu Hoàng Tuấn

Giám đốc

0913.619.188

 

 

Vi Văn Cẩn

Phó Giám đốc

0913.604.663

 

 

Vũ Thị Tuyết Nhung

Phó Giám đốc

0919.786.997

 

12. Trung tâm Y tế dự phòng

 

 

 

 

Phan Nhật Lệ

Giám đốc

0908.139.954

 

 

Phạm Thị Minh Hà

Phó Giám đốc

0908.637.707

 

 

Tống Văn Đức

Phó Giám đốc

0985.714.009

 

13. Trung tâm Thể dục thể thao

 

 

 

 

Nguyễn Chúng

Giám đốc

0913.807.132

 

 

Nguyễn Hữu Bình

Phó Giám đốc

0903.777.287

 

 

Lương Quốc Thiện

Phó Giám đốc

0903.657.394

 

IV. Ủy ban nhân dân 14 phường

Phường 1

 

Nguyễn Đình Phát

Chủ tịch

0903.835.533

 

 

Trương Võ Thùy Mị

Phó Chủ tịch

0938.171.879

 

 

Trần Vinh Quang

Phó Chủ tịch

0908.442.250

 

Phường 2

 

Mai Tấn Đạt

Chủ tịch

0913.140.891

 

 

Lê Anh Tuấn Kiệt

Phó Chủ tịch

0903.392.394

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Phó Chủ tịch

0908.834.546

 

Phường 3

 

 

Chủ tịch

 

 

 

Nguyễn Quốc Thái

Phó Chủ tịch

0903.093.494

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Chủ tịch

0908.300.584

 

Phường 4

 

Trương Minh Phước

Chủ tịch

0918.630.828

 

 

Nguyễn Mạnh Quân

Phó Chủ tịch

0908.416.767

 

 

Nguyễn Ngọc Đức

Phó Chủ tịch

0983.028.124

 

Phường 5

 

Trần Khánh Linh

Chủ tịch

0903.345.840

 

 

Nguyễn Thanh Thiện

Phó Chủ tịch

0939.271.710

 

 

Ngô Lệ Xuân

Phó Chủ tịch

0908.815.669

 

Phường 6

 

Lê Minh Đạt

Chủ tịch

0908.844.108

 

 

Trần Thị Thu Vân

Phó Chủ tịch

0909.929.792

 

Phường 7

 

Trần Hải Nguyên

Chủ tịch

0903.870.085

 

 

Huỳnh Đỗ Tiến

Phó Chủ tịch

0908.377.080

 

 

Lương Thị Gấm

Phó Chủ tịch

0905.044.239

 

Phường 8

 

Vũ Thị Minh Châu

Chủ tịch

0908.54.3030

 

 

Lê Đức Thành

Phó Chủ tịch

0903.963.789

 

Phường 9

 

Dương Minh Hải

Chủ tịch

0908136595

 

 

Nguyễn Ngọc An Khang

Phó Chủ tịch

0903.977.781

 

 

Nguyễn Thị Thanh Loan

Phó Chủ tịch

0902.907.606

 

Phường 10

 

Nguyên Khoa Nguyên

Chủ tịch

0908.225.190

 

 

Nguyễn Thị Hoa

Phó Chủ tịch

 

 

 

Lê Huỳnh Thanh Danh

Phó Chủ tịch

0909.001.325

 

Phường 11

 

Nguyễn Văn Cường

Chủ tịch

0903.399.142

 

 

Trần Hoài Nam

Phó Chủ tịch

0902.340.768

 

 

Trần Thị Thùy Trang

Phó Chủ tịch

0903.944.155

 

Phường 12

 

Nguyễn Phương Nam

Chủ tịch

0918.288.882

 

 

Trần Thanh Túc

Phó Chủ tịch

0963.121.877

 

 

Lê Minh Tuấn Anh

Phó Chủ tịch

0934.994.777

 

Phường 13

 

Đỗ Văn Tùng

Chủ tịch

0918.045.678

 

 

Hồ Văn Dũng

Phó Chủ tịch

0907.966.161

 

 

Lê Tấn Huờn

Phó Chủ tịch

0903.66.33.96

 

Phường 14

 

Đoàn Thị Cẩm Tú

Chủ tịch

0913.124.918

 

 

Lê Văn Sang

Phó Chủ tịch

0903.635.639

 

 

Nguyễn Thanh Thúy Thành

Phó Chủ tịch

0908.680.886

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

 

 

  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7
2
7
0
8
4
4
Tìm kiếm