LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Địa danh Quận 3 chính thức có tên trên bản đồ Sài Gòn – Chơ Lớn từ ngày 27/12/1952 theo sắc lệnh số 104-NV của chính quyền Sài Gòn cũ: chia Sài Gòn - Chợ Lớn từ 18 hộ thành 7 quận, đánh số tư 1 đến 7; trong đó có Quận 3 rộng hơn hiện nay.

Nghị định số 110-NV ngày 27/03/1959 của chính quyền Sài Gòn cũ chia Sài Gòn - Chợ Lớn thành 8 quận, đánh số từ 1 đến 8, với 54 phường; trong đó diện tích Quận 3 như cũ với 5 phường: Đài Chiến Sĩ, Bàn Cờ, Chí Hòa, Trương Minh Giảng và Yên Đổ.

Sắc lệnh số 100-SL/NV ngày 15/06/1966 của chính quyền Sài Gòn cũ  nới rộng thêm xã An Khánh thuộc Quận Thủ Đức tỉnh Gia Định và chia Sài Gòn - Chợ Lớn thành 9 quận với 56 phường (thêm 2 phường An Khánh và Thủ Thiêm); trong đó Quận 3 vẫn như trước.

Sắc lệnh số 73-SL/NV ngày 01/07/1969 của chính quyền Sài Gòn cũ  lập thêm 2 quận mới: Quận 10 và Quận 11 bằng cách bớt một số phường thuộc Quận 3, Quận 5 và Quận 6. Sau khi bớt phường giao cho Quận 10, Quận 3 có diện tích như ngày nay là 492 ha, được chia thành 9 phường (phường Cộng Hòa, phường Bàn Cờ, phường Cư Xá Đô Thành, phường Phan Đình Phùng, phường Hiền Vương, phường Yên Đỗ, phường Lê Văn Duyệt, phường Trương Minh Giảng, phường Trần Quang Diệu).

Sau ngày giải phóng 30/04/1975, địa bàn Quận 3 được giữ nguyên với 9 phường. Đến ngày tháng 06/1976 được phân chia lại thành 25 phường, đánh số từ 1 đến 25.

Quyết định số 67- HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội Đồng Bộ Trưởng (Chính phủ) giải thể 3 phường:

- Phường 2 sáp nhập vào phường 1 và phường 8,

- Phường 4 sáp nhập vào phường 3,

- Phường 6 sáp nhập vào phường 5 và phường 7.

Quận 3 còn lại 22 phường.

Quyết định số 147-HĐBT ngày 26/8/1982 của Hội Đồng Bộ Trưởng (Chính phủ) giải thể tiếp 2 phường:

- Phường 16 sáp nhập vào phường 15 và phường 17,

- Phường 18 sáp nhập vào phường 21.

Quận 3 còn lại 20 phường, không đánh số lại.

Quyết định số 145-HĐBT ngày 17/9/1988 của Hội Đồng Bộ Trưởng (Chính phủ) phân vạch lại địa giới hành chánh các phường của quận 3. Quận 3 được phân vạch lại thành 14 phường (phường 1 đến phường 14) như sau:

- Phường 1: giữ nguyên,

- Phường 2: đổi tên từ phường 8 cũ,

- Phường 3: giữ nguyên,

- Phường 4: bao gồm phường 5 cũ và phường 7 cũ,

- Phường 5: bao gồm phường 9 cũ và phường 10 cũ,

- Phường 6: đổi tên từ phường 11 cũ,

- Phường 7: bao gồm phường 12 cũ và phường 15 cũ,

- Phường 8: bao gồm phường 13 cũ và phường 14 cũ,

- Phường 9: bao gồm phường 17 cũ và 1 phần phường 21 cũ,

- Phường 10: đổi tên từ phường 19 cũ,

- Phường 11: bao gồm phường 20 cũ và 1 phần phường 21 cũ,

- Phường 12: đổi tên từ phường 22 cũ,

- Phường 13: đổi tên từ phường 23 cũ,

- Phường 14: bao gồm phường 24 cũ và phường 25 cũ

  • Hoạt động ngành Y tế 2011- Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 3
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 2
  • TPHCM chăm lo cho người nghèo-Phần 1

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
4
8
2
9
9
0
Tìm kiếm