HỎI ĐÁP ĐỐI THOẠI
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Tổng số: 1  
Người hỏi: Nguyễn Bình Ngày gửi: 10/09/2013
Nội dung:Xin cho biết đối tượng nào phải chịu thuế?
Trả lời:Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến kh...
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
2
7
0
8
4
2
7
Tìm kiếm