Địa chỉ: 39 Trần Quốc Thảo P6 Q3
Điện thoại: 9.307.445 – 8.249.368 – 9.305.711
Fax: (08)9.303.667

  • Bí thư Quận ủy: 9.305.439
  • Phó Bí thư thường trực Quận ủy: 9.305.401

DANH SÁCH CƠ QUAN THAM MƯU CỦA QUẬN ỦY QUẬN 3

STT

TÊN CƠ QUAN

Địa chỉ

Số điện thoại cơ quan

Họ và tên thủ trưởng cơ quan

1

Văn phòng Quận ủy

39 Trần Quốc Thảo, P6-Q3

9.307.445 8.249.368
9.305.711

Chánh Văn phòng: Nguyễn Anh Tuấn

2

Ban Dân vận Quận ủy

39 Trần Quốc Thảo, P6-Q3

9.304.524
9.305.335

Trưởng Ban:
Trần Quang Bá

3

Ban Tuyên Giáo Quận ủy

39 Trần Quốc Thảo, P6-Q3

9.304.826

Trưởng Ban:
Nguyễn Văn Trãi

5

Ban Tổ chức Quận ủy

39 Trần Quốc Thảo, P6-Q3

9.303.664
9.303.248
8.249.449

Trưởng Ban:
Nguyễn Văn Diệu

6

Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy

39 Trần Quốc Thảo, P6-Q3

9.305.719 9.303.665

Chủ nhiệm:
Nguyễn Thị Minh Hồng

 7

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

39 Trần Quốc Thảo, P6-Q3

9.304.826
8.249.538

Giám đốc: Đỗ Hữu Tâm

8

Tổ Xây dựng lực lượng chính trị

39 Trần Quốc Thảo, P6-Q3

8.249.476

Tổ trưởng:
Đặng Văn Hùng