Địa chỉ:  154 đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  25.262.466 - 39.313.944

Fax: 39.313.944

Email:  pyt.q3@tphcm.gov.vn

Địa chỉ 2:

Điểm tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân (Cơ sờ 2 - Phòng Y Tế)

Số: 509 đường Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 38.339.392

Email:  tuvanskss_q3@yahoo.com.vn