CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 3 

 


Trưởng Phòng Thầy Lê Trường Kỳ

 

Phó Phòng
Phụ trách Phổ Thông
Thầy Lê Kim Giang

Phó Phòng
Phụ trách Mầm Non
Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

CÁC CHUYÊN VIÊN (16 Chuyên viên)

 

Ông Nguyễn Văn Phú

Chủ Tịch Công Đoàn Giáo Dục Ngành

Ông Nguyễn Văn Diệu

Phụ trách Tổ Chức Cán bộ

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy

Phụ trách Tông hợp - Thanh tra - Cán sự Đoàn

Ông Đào Văn Hùng

Phụ trách Chuyên Môn Cấp 2

Bà Nguyễn Thị Thu Sương

Phụ trách Chuyên môn Ngoại Ngữ

Bà Trần Thị Hà

Phụ trách CM Cấp 1 môn Tiếng Việt - KHXH

Bà Nguyễn Thị Xuân

Phụ trách CM Cấp 1 môn Toán - KHTN

Ông Hà Minh Tú

Phụ trách Chương trình CNTT - PCGD - TVTB

Ông Nguyễn Kế Nghiệp

Phụ trách  Kế toán

Bà Chu Thụ Nguyệt

Phụ trách Thủ Qũy

Ông Nguyễn Thành Long

Phụ trách CSVC - KHPT Trường lớp - Thống kê - CTCĐ PGD

Bà Ngô Thị Lộc

Phụ trách Văn thể mỹ - YTHĐ - Chuyên Môn Nhạc

Ông Ngô Văn Hiển

Phụ trách Hành chánh - Văn Thư

Ông Lương Trọng Bình

Phụ trách Mầm Non

Bà Bùi Thị Băng Tuyết

Phụ trách Mầm Non

Bà Nguyễn Thị Mộng Khoa

Phục vụ