Địa chỉ: 228 Võ Thị Sáu P7 Q3
Điện thoại: 9.325.540
Fax: 9.322.694