Địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng Tám P4 Q3
Điện thoại: 8.391.309 – 8.392.764