leftcenterrightdel
 

Diện tích của Quận 3 là 4,92 km2, chỉ lớn hơn 3 quận: 4, 5 và Phú Nhuận. Quận 3 nằm trong khu vực trung tâm của Thành phố, có địa giới hành chánh như sau:

·         Bắc giáp Quận Phú Nhuận (dài 2.276m),

·         Đông giáp Quận 1 (dài 4.285m),

·         Nam giáp Quận 5 (dài 50m),

·         Tây giáp Quận 10 (dài 4.427m),

·         Tây Bắc giáp Quận Tân Bình (dài 654m