Phòng Y Tế  (08/08/2011)
Địa chỉ: 154 đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 25.262.466 - 39.313.944 Fax: 39.313.944 Email: pyt.q3@tphcm.gov.vn Địa chỉ 2: Điểm tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân (Cơ sờ 2 - Phòng Y Tế) Số: 509 đường Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 38.339.392 Email: ...
Văn phòng Ủy ban nhân dân  (18/06/2010)
Địa chỉ : 185 Cách Mạng Tháng Tám P4 Q3 Điện thoại : 38.396.893 - 38.398.253 Fax : 8.322.783 Điện thoại Tổ NVHCC: 38.249.290 Tham mưu, tổng hợp, cung cấp thông tin phụ vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn quận. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác báo cáo sơ, tổng kết ...
Phòng Nội vụ  (18/05/2010)
Địa chỉ : 185 Cách Mạng Tháng Tám P4 Q3 Điện thoại : 8.395.346 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức bộ máy hành chính sự nghiệp, tổ chức chính quyền cơ sở quản lý địa giới hành chính, quản lý cán bộ công chức, các tổ chức hội đoàn. Thường trực công tác cải cách hành chính quận.
Phòng Tài nguyên và Môi trường  (18/04/2010)
Địa chỉ : 185 Cách Mạng Tháng Tám P4 Q3 Điện thoại : 38.344.273 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.
Phòng Tài chính và Kế hoạch  (18/04/2010)
Địa chỉ : 185 Cách Mạng Tháng Tám P4 Q3 Điện thoại : 38.399.281 – 38.342.826 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, kế hoạch, đầu tư. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, quản lý thu chi ngân sách quận, kiểm tra việc quản lý tài chính sử dụng ngân sách, quản lý tài sản, Nhà nước khu vực hành ...
Phòng Văn hóa và Thông tin  (18/03/2010)
Địa chỉ : 38 Nguyễn Thị Diệu P6 Q3 Điện thoại : 39.330.771 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao. Quản lý bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di tích văn hóa, quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, lễ hội. Thường trực Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn ...
Phòng Giáo dục và Đào tạo  (18/03/2010)
Ðịa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật P3 Q3 Ðiện thoại: 38.398.887 Fax: (08)8.303.166 – 8.303.167 Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, bồi dưỡng giáo dục.