Công ty SX KD Xuất nhập khẩu quận 3 (Trilimex)  (18/04/2010)
Địa chỉ : 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường 7 quận 3 Điện thoại : 9.327.324 Fax : 9.325.361
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 3  (18/04/2010)
Địa chỉ : 200B Võ Văn Tần phường 5 quận 3 Điện thoại : 8.395.277 Fax : 8.326.357 Phòng Quản lý nhà Địa chỉ : 360 Lê Văn Sỹ phường 14 quận 3 Điện thoại : 9.312.027 – 9.312.175