Ban chỉ huy Công an quận 3  (01/11/2010)
Địa chỉ: 243 Cách Mạng Tháng Tám P4 Q3 Điện thoại: 8.391.309 – 8.392.764
Ban chỉ huy Quân sự quận 3  (18/06/2010)
Địa chỉ: 228 Võ Thị Sáu P7 Q3 Điện thoại: 9.325.540 Fax: 9.322.694
Tòa án Nhân dân quận 3  (18/04/2010)
Địa chỉ: 139 Nguyễn Đình Chiểu P6 Q3 Điện thoại: 9.304.220
Viện kiểm sát Nhân dân quận 3  (18/03/2010)
Địa chỉ: 115 Bà Huyện Thanh Quan P9 Q3 Điện thoại: 9.317.153 Fax: 8.437.891