Trong hai ngày 4 và 5/7, Đảng ủy phường 14 phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 3 tổ chức Lớp bồi dưỡng học tập các chuyên đề giai đoạn 2018 - 2020 cho 190 đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường. Các giảng viên của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước gồm Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam – cơ sở hình thành và phát triển, Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử, Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chuyên đề Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới gồm Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
 

Học viên đơn vị phường 14 tham dự Lớp

 bồi dưỡng chuyên đề Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới

Nguyễn Vương Quốc Huy – P14