19 giờ, ngày 07/03/2019, Ủy ban nhân dân Phường 9 Quận 3 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến QĐ44/2018/QĐ-UBND về quy định phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho gần 100 đối tượng tham dự, bao gồm: Cán bộ, công chức, Hội viên ban ngành đoàn thể phường; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy quân sự, công chức tư pháp hộ tịch, tuyên truyền viên pháp luật, Ban điều hành 05 khu phố-  66 tổ dân phố, trong đó chú trọng đối tượng là người dân trên địa bàn phường.

 

Quang cảnh buổi tuyên truyền QĐ44/2018/QĐ-UBND

      Hội nghị đã nghe Ông Nguyễn Bá Hội – Chuyên viên Sở Tài nguyên Môi trường truyền đạt những nội dung cơ bản và trọng tâm của QĐ44/2018/QĐ-UBND về quy định phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn cũng như Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

      Thông qua buổi tuyên truyền, đã giúp người dân thấy được tinh thần trách nhiệm và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thanh Thảo – P9